91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Niedziela, 22.10.2017 r.
Imieniny: Halki, Filipa, Przybysława

Człowiek potrzebuje motywacji do zmobilizowania swoich sił. Tytuł mistrza świata stanowi dla tysięcy sportowców motyw mobilizujący do olbrzymiego wysiłku. Najnowszy wynalazek stanowi motyw działania dla naukowców.

Być uczniem Boga

„Jezus powiedział do ludu: «Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie.

Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Uroczystość, Głównej Patronki Polski.

Maryja stojąc pod krzyżem swojego Syna patrzy na miłość swojego życia, upokorzoną, odrzuconą przez ludzi, ośmieszoną, wzgardzoną. Kolejny raz mówi ,,FIAT". Ofiara trwa.

Chrystus karmi nas sobą

 

         Życie człowieka wypełnia troska o chleb. Codzienny nasz wysiłek i modlitwę wyrażoną prośbą: „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” wyprzedza Boskie zatroskanie o nasz los.

„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” – takiej odpowiedzi udzielił święty Piotr wraz z innymi apostołami Sanhedrynowi, gdy ten zakazał im przemawiać w imię Jezusa. Natomiast święty Paweł w liście do Rzymian (Rz 10, 17) przypomniał, że wiara rodzi się ze słuchania. Jakże trudno jest nieraz uwierzyć także nam, słuchającym słowa Bożego.