91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Sobota, 20.07.2019 r.
Imieniny: Czesław, Hieronim, Fryderyk


„ Dokąd idziesz”?

 
Po wyjaśnieniu roli Ducha Świętego, którą jest przekonać świat w sprawie grzechu, sprawiedliwości i sądu - pytania uczniów jakby się wyczerpały. Zrozumieli, że nie zostaną osamotnieni, pozostawieni przeciw potężnemu światu o własnych siłach. Gdziekolwiek będą, Duch Święty będzie ich poprzedzał przed ich spotkaniami z ludźmi. Duch wykona główną pracę, a im pozostanie reszta, świadectwo o Jezusie, ewangelia Boża, która jak wyjaśni później św. Paweł rzuca światło na życie i nieśmiertelność.

PAN otworzył jej serce...

W „liturgii słowa” dnia dzisiejszego słuchamy fragmentu z „Dziejów Apostolskich” (Dz 16,11-15). Oto on:

„Odbiwszy od lądu w Troadzie, popłynęliśmy wprost do Samotraki, a następnego dnia do Neapolu, stamtąd zaś do Filippi, głównego miasta tej części Macedonii, które jest rzymską kolonią. W tym mieście spędziliśmy kilka dni. W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie – jak sądziliśmy – było miejsce modlitwy.

Papież Benedykt XVI na placu Piłsudskiego w Warszawie 26.05.2006r. wygłosił homilię opartą na na Ewangelii św. Jana (J 14, 23-29) – przypadającej także na dzień dzisiejszy. Oto jej fragment dotyczący prawdy, iż „fundament wiary w Jezusa Chrystusa stanowi miłość, która motywuje do zachowywania Jego nauki”.


Jezus w dzisiejszym fragmencie Ewangelii zwierza się nam ze swojej miłości do nas. Mówi, że tak nas miłuje, jak umiłował Go Ojciec.

Dzisiejsza Ewangelia cofa nas do Wielkiego Czwartku, bo wtedy przypominaliśmy sobie te same zdarzenia i słowa Jezusa o przykazaniu wzajemnej miłości.