91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Środa, 20.03.2019 r.
Imieniny: Aleksandra, Klaudia, Anatol

SŁUCHAJ IZRAELU

„Profesor filozofii stanął przed swymi studentami i położył przed sobą kilka przedmiotów. Kiedy zaczęły się zajęcia, wziął spory słoik i wypełnił go po brzeg dużymi kamieniami. Potem zapytał studentów, czy ich zdaniem słój jest pełny, oni zaś potwierdzili. Wtedy profesor wziął pudełko żwiru, wsypał do słoika i lekko potrząsnął.

Już niejednokrotnie zdarzało się, że faryzeusze oraz zwolennicy Heroda wystawiali Jezusa na próbę. Zadając pytanie nie szukali odpowiedzi, ale ich głównym zamiarem było pochwycenie Jezusa na jakiejś sprzeczności.

 


Poznanie Boga i Jezusa, naszego Pana

Dzisiejsze czytania mszalne zawierają między innymi zachętę do poznawania Boga i Jezusa, Pana naszego. Poprzez to poznanie, jakby w efekcie tego poznania, człowiek zostaje obdarzony Łaską i Pokojem. „Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego”- pisze w swym liście Apostoł Piotr.

„Ty faryzeuszu!”

„Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?» On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom». I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».

Świętość świątyni

Opis wypędzenia przekupniów ze świątyni został jakby otulony dwoma fragmentami dotyczącymi reakcji Jezusa wobec nieurodzajnego drzewa figowego. Zacznijmy od tego wydarzenia, albowiem ma ono spore znaczenie dla pozostałej części perykopy ewangelicznej.