91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Czwartek, 17.08.2017 r.
Imieniny: Anita, Julianna, Jacek

Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Uroczystość, Głównej Patronki Polski.

Maryja stojąc pod krzyżem swojego Syna patrzy na miłość swojego życia, upokorzoną, odrzuconą przez ludzi, ośmieszoną, wzgardzoną. Kolejny raz mówi ,,FIAT". Ofiara trwa.

Chrystus karmi nas sobą

 

         Życie człowieka wypełnia troska o chleb. Codzienny nasz wysiłek i modlitwę wyrażoną prośbą: „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” wyprzedza Boskie zatroskanie o nasz los.

„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” – takiej odpowiedzi udzielił święty Piotr wraz z innymi apostołami Sanhedrynowi, gdy ten zakazał im przemawiać w imię Jezusa. Natomiast święty Paweł w liście do Rzymian (Rz 10, 17) przypomniał, że wiara rodzi się ze słuchania. Jakże trudno jest nieraz uwierzyć także nam, słuchającym słowa Bożego.  

Życie, które prawdziwie jest życiem

         Zapatrzeć się w niebo jak Apostołowie!  Oto nasza dola i nasz los! Gdyby odejście Chrystusa do nieba odbywało się w sposób ukryty, zapewne z mniejszym zaangażowaniem wpatrywalibyśmy się w niebo. Skoro jednak tam odszedł Jezus, to nasze wpatrywanie się w niebieską przestrzeń ma zgoła przede wszystkim wymiar nadprzyrodzony.

„Przestań być niedowiarkiem, a bądź wierzącym” – to wezwanie, które usłyszał Tomasz zwany Didymos od Jezusa Chrystusa. Tomasz nie potrafił przyjąć prawdy o Zmartwychwstaniu Jezusa. Potrzebował niezbitych dowodów.