91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Wtorek, 31.03.2020 r.
Imieniny: Balbina, Beniamin, Gwidon


PIERWSZE CZYTANIE Mdr 6, 1-11

Mądrość konieczna dla władców

PSALM RESPONSORYJNY Ps 82 (81), 3-4. 6-7 (R.: por. 8a)

Refren: Powstań, o Boże, osądź Twoją ziemię.

EWANGELIA Łk 17, 11-19

Niewdzięczność uzdrowionych z trądu
Po obejrzeniu filmu pt. „Nieplanowane” przeczytałem w Piśmie Świętym fragment Mdr 6, który stanowi dzisiejsze I. czytanie. Odzwierciedla on opisaną w filmie sytuację: z jednej strony ludzie uzurpujący sobie władzę nad innymi, a z drugiej strony ci pogardzani, którzy znajdą ratunek w Bogu (Mdr 6, 6: „ten najmniejszy bowiem godzien jest litości, możni natomiast surowo będą badani” [tłum. Biblia Pierwszego Kościoła]). Gdy połączymy ten obraz ze sceną, przedstawioną w Ewangelii, będziemy mogli dostrzec co symbolizuje jeden spośród dziesięciu oczyszczonych.

Wszyscy ludzie otrzymali łaskę od Boga, którą wysłużył im Zbawiciel poprzez Krzyż i Zmartwychwstanie. Zarówno ci, którzy próbują wykorzystywać innych do niecnych celów, jak ci, którzy są wykorzystywani, wszyscy są ewangelicznymi trędowatymi, których z trądu grzechu uzdrowiła łaska odkupieńczej śmierci Pana Jezusa. Jednak nieliczni rozumieją jak wielka to łaska. Pozostali, nie widząc powodu do dziękczynienia, żyją jakby Boga nie było. Jedynie nieliczni, poniżani przez społeczeństwo – jak Samarytanie w oczach Żydów, dostąpią życia wiecznego.

Wspomniany film, gdy pominiemy wątki protestanckie, uświadamia w kontekście obu czytań dzisiejszych, odwieczną prawdę o wszechmocy Boga. Ważne, aby stanąć w życiu po właściwej stronie, po stronie Boga.

Ks. Aleksander Dziadowicz