91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Środa, 20.11.2019 r.
Imieniny: Edyta, Edmund, Anatol


PIERWSZE CZYTANIE Mdr 6, 1-11

Mądrość konieczna dla władców

PSALM RESPONSORYJNY Ps 82 (81), 3-4. 6-7 (R.: por. 8a)

Refren: Powstań, o Boże, osądź Twoją ziemię.

EWANGELIA Łk 17, 11-19

Niewdzięczność uzdrowionych z trądu
Po obejrzeniu filmu pt. „Nieplanowane” przeczytałem w Piśmie Świętym fragment Mdr 6, który stanowi dzisiejsze I. czytanie. Odzwierciedla on opisaną w filmie sytuację: z jednej strony ludzie uzurpujący sobie władzę nad innymi, a z drugiej strony ci pogardzani, którzy znajdą ratunek w Bogu (Mdr 6, 6: „ten najmniejszy bowiem godzien jest litości, możni natomiast surowo będą badani” [tłum. Biblia Pierwszego Kościoła]). Gdy połączymy ten obraz ze sceną, przedstawioną w Ewangelii, będziemy mogli dostrzec co symbolizuje jeden spośród dziesięciu oczyszczonych.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus odwołuje się do starotestamentalnego przykładu Jonasza, proroka nawołującego do nawrócenia mieszkańców Niniwy.

Aniele Boży, Stróżu mój...

Świętujemy dzisiaj w liturgii wspomnienie naszych aniołów stróżów. Przybliżamy się zatem do tajemnicy Nieba, w której poza Panem Bogiem i świętymi, jest cały szereg bytów duchowych, sług Pana Boga i naszych niebiańskich przyjaciół, których nazywamy „aniołami”. Słowo „anioł” dosłownie z języka greckiego oznacza „posłaniec”. Tradycja Kościoła przekazuje wiarę, iż Pan Bóg oddelegował do strzeżenia nas specjalny oddział niebieskich zastępów „aniołów stróżów”; Bóg w swojej trosce o każdego z nas i o nasze zbawienie dał nam „posłańców”, aby nas wspierali i strzegli w naszej ziemskiej pielgrzymce ku Niebu.

Bracia: Od dnia, w którym usłyszeliśmy o was, nie przestajemy za was się modlić i prosić Boga, abyście doszli do pełnego poznania Jego woli, w całej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście już postępowali w sposób godny Pana, w pełni Mu się podobając, wydając owoce wszelkich dobrych czynów i rosnąc przez głębsze poznanie Boga.

„Duch Pański spoczywa na mnie, abym...”

Jezus w synagodze w Nazarecie czyta fragment księgi proroka Izajasza, lecz co trzeba zauważyć nie pierwszy lepszy fragment, na chybił trafił, ale tzw. „fragment mesjański”. Prorok Izajasz, według tradycji żydowskiej, w swoich słowach mówi o Mesjaszu. Słowo „Mesjasz” pochodzi z języka hebrajskiego i dosłownie oznacza „Namaszczony”, a w języku greckim odpowiada mu termin „Chrystus”.