91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Środa, 20.03.2019 r.
Imieniny: Aleksandra, Klaudia, Anatol

BOŻE CIAŁO

Duchowo zasiądźmy i my wraz z uczniami Jezusa przy stole „w dużej sali na górze, usłanej i gotowej”, aby przeżywać w niej „spożywanie paschy”. Wieczerza przebiega według rytuału, który każdy dobrze znał...

Kryzys?

„Jezus przyszedł w granice Judei i Zajordania. A tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju. I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?». Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela». W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo»” (Mk 10, 1-12)

Nieprzyjazny Najwyższemu Arcykapłanowi świat

Niezwykle troskliwy był Chrystus wobec swoich uczniów. W czasie, kiedy po ludzku mógł się niepokoić o swój ziemski byt, On nie myśli o sobie (owszem, gdzieś prawda o zbliżającej się śmierci kołatała po Jego umyśle), On modli się za tych, których przez trzy lata przygotowywał do pracy apostolskiej (por. J 17,11b).

„Pokój Wam”

Jezus mówi dzisiaj do nas bardzo ważne słowa: „Pokój Wam”. Niech pokój zamieszka w twoim sercu. Te słowa uderzają bardziej, kiedy zobaczę i zrozumiem jak bardzo moje serce jest przepełnione lękami i obawami, niepokojami, które ciągle są gdzieś z tyłu głowy. Pan Jezus zaprasza nas do tego, abyśmy zbliżając się do Niego, szczególnie poprzez dzisiejsze przyjęcie Komunii Świętej, przepełnili nasze serca pokojem i miłością.

Nauczmy się "lubić"


Czytamy dziś bardzo charakterystyczny fragment Ewangelii, w którym Pan Jezus trzykrotnie
zwraca się do świętego Piotra: "Czy Mnie miłujesz?".