91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Niedziela, 26.05.2019 r.
Imieniny: Filip, Paulina, Marianna

W domu Łazarza

Wczoraj rozpoczął się Wielki Tydzień. Kolejny liturgiczny czas, w którym wydarzenia z przeszłości będą sakramentalnie dokonywać się na naszych oczach. I nie jest to jakieś odległe od życia teatrum, ale realne doświadczenie.


PIERWSZE CZYTANIE Ez 37, 21-28

Bóg gromadzi rozproszonych

PSALM RESPONSORYJNY Jr 31, 10. 11-12b. 13 (R.: por. 10d)

Refren: Pan nas obroni, tak jak pasterz owce

EWANGELIA J 11, 45-57

Jezus umrze, aby zgromadzić rozproszone dzieci Boże

Czwartek V tygodnia Wielkiego Postu

O co w tym życiu chodzi?! Co jest w nim takie ważne?! Odpowiedź dla człowieka wiary, taka najkrótsza, z dzisiejszej perykopy ewangelicznej: o zbawienie, które dokonuje się także przez wierność słowom Boga; kiedy zachowuje się naukę Pana.


Głębiny i siła młodzieńczej wiary

Król Nabuchodonozor powiedział: Czy jest prawdą, Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, że nie czcicie mojego boga ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Czy teraz jesteście gotowi - w chwili gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych - upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem? Jeżeli zaś nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Który zaś bóg mógłby was wyrwać z moich rąk?

Słowa Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii są, jak każde Jego słowo, wyrazem wielkiej troski, abym nie zmarnował czasu łaski, jaki niesie ze sobą liturgia Wielkiego Tygodnia. Chrystus idzie do Jerozolimy, aby umierać także za mnie.