91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Czwartek, 24.05.2018 r.
Imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena

Wiara kontra wątpliwościom

Bardzo nastrojowo brzmią słowa o Chrystusie przechadzającym się w portyku Salomona w świątyni jerozolimskiej podczas uroczystości jej poświęcenia (por. J 10,22-23). Uroczystość Poświęcenia Świątyni miała swoje stałe miejsce w kalendarzu żydowskim. Obchodzona była na pamiątkę oczyszczenia świątyni po profanacji pogańskiej Seleucydów, a także na wspomnienie zapalenia głównego świecznika świątyni. To święto gromadziło wielu wiernych. Tę okazję skrzętnie wykorzystał Chrystus nauczając w krużganku Salomona, znajdującym się we wschodniej części świątyni. Zimą było tu zacisznie, bezpiecznie od podmuchów wiatru (nota bene później miejsce to będzie ulubionym dla spotkań i modlitw chrześcijan).

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec".

(J 12, 24-26)

(J 10, 11-18)

„Żydzi sprzeczali się między sobą, mówiąc: "Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?" Rzekł do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki". To powiedział, nauczając w synagodze w Kafarnaum.” (J 6, 52-59)

Przyjść, ujrzeć, uwierzyć


W dzisiejszym fragmencie mowy Jezusa o Chlebie Życia słyszymy, że jedynie On
sam jest w stanie zaspokoić na zawsze najgłębsze, ludzkie łaknienie i wskrzesić na wieczność.
Sam Chrystus przedstawia się jako pokarm nieśmiertelności oraz spełnienie naszych pragnień.
Jednakże aby zakosztować tego Niebiańskiego Chleba i doświadczyć nasycenia, człowiek nie
może być pasywny, lecz musi wykazać się inicjatywą, jakby wyciągając rękę do Tego, który
ma moc go nakarmić.