91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Sobota, 19.10.2019 r.
Imieniny: Piotra, Michała, Ziemowita


PIERWSZE CZYTANIE Pwt 31,1-8

Jozue następcą Mojżesza

PSALM RESPONSORYJNY (Pwt 32, 3-4a.7.8.9 i 12)

Refren: Oto lud Boży jest własnością Pana

EWANGELIA Mt 18, 1-5.10.12-14

Godność dzieci. Przypowieść o zabłąkanej owcy

Spróbujmy przedstawić bardziej bezpośrednio znaczenie dzisiejszej przypowieści o zaginionej owcy. Jeśli rodzic miałby kilkoro dzieci i w czasie pożaru, uszedłszy przed żywiołem, zorientowałby się, że najmłodsze dziecko znajduje się jeszcze w mieszkaniu zajętym przez płomienie, nie zadowalając się pozostałymi uratowanymi zrobiłby wszystko, żeby to najmniejsze zostało ocalone.

Mt 14, 1-12

Choć w sierpniu jest obchodzone wspomnienie Męczeństwa Jana Chrzciciela (będzie ono miało miejsce 29 sierpnia) to nic nie stoi na przeszkodzie, aby pochylić się nad fragmentem mówiącym o śmierci kuzyna Pana Jezusa. Otóż Jan Chrzciciel aż do śmierci dawał świadectwo mocnego przylgnięcia do nauki Bożej zawartej w Prawie, zaś później doprecyzowaną przez nauczanie Jezusa.

W rozkroku między podziwem i zazdrością

W dzisiejszej Ewangelii, w reakcji mieszkańców Nazaretu na nauczenie dobrze im znanego Jezusa, syna tutejszego cieśli, Józefa, widać zderzenie dwóch uczuć: podziwu, pełnego zdumienia podziwu, i zazdrości.

„Skąd u Niego ta mądrość i cuda?” - „Nie spodziewaliśmy się tego po Nim, zadziwia nas pozytywnie...”

Kto z nas nie jest utrudzony i obciążony? Kto z nas nie potrzebuje pokrzepienia? Każdy! Każdy z nas przeżywa w swoim życiu jakieś trudności, kłopoty, problemy.


PIERWSZE CZYTANIE Rdz 49, 29-33; 50,15-26

Śmierć Jakuba i Józefa

PSALM RESPONSORYJNY (PS 105)

Refren: Ożyje serce szukających Boga

EWANGELIA Mt 10, 24-33

Nie bójcie się ludzi

 
Pierwsze dzisiejsze czytanie wskazuje na bardzo mocne przywiązanie do ziemi. Ale czy chodzi tylko o ojcowiznę, na której mają być pochowani potomkowie?Ta ziemia nie jest wyłącznie jakimś geograficznym miejscem, to jest Ziemia Obiecana.