91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Czwartek, 24.01.2019 r.
Imieniny: Felicja, Rafał, Tymoteusz

 


Poznanie Boga i Jezusa, naszego Pana

Dzisiejsze czytania mszalne zawierają między innymi zachętę do poznawania Boga i Jezusa, Pana naszego. Poprzez to poznanie, jakby w efekcie tego poznania, człowiek zostaje obdarzony Łaską i Pokojem. „Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego”- pisze w swym liście Apostoł Piotr.

„Ty faryzeuszu!”

„Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?» On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom». I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».

Świętość świątyni

Opis wypędzenia przekupniów ze świątyni został jakby otulony dwoma fragmentami dotyczącymi reakcji Jezusa wobec nieurodzajnego drzewa figowego. Zacznijmy od tego wydarzenia, albowiem ma ono spore znaczenie dla pozostałej części perykopy ewangelicznej.

BOŻE CIAŁO

Duchowo zasiądźmy i my wraz z uczniami Jezusa przy stole „w dużej sali na górze, usłanej i gotowej”, aby przeżywać w niej „spożywanie paschy”. Wieczerza przebiega według rytuału, który każdy dobrze znał...

Kryzys?

„Jezus przyszedł w granice Judei i Zajordania. A tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju. I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?». Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela». W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo»” (Mk 10, 1-12)