91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Czwartek, 24.01.2019 r.
Imieniny: Felicja, Rafał, Tymoteusz

 

Czym dla mnie jest miłość względem Boga i bliźniego?

 

(Mk 12, 28 b-34)

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?»

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem

 
Wielkim darem jest Słowo Boże. Nie wolno nim manipulować. To Słowo daje mi klucz do interpretacji prawdy o Bogu, o świecie, i o wreszcie o sobie. „Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest” (2 Tm 3, 16).

Już na początku publicznej działalności Jezusa Chrystusa można dopatrywać się aluzji do Jego Męki i Śmierci. Wyrzucenie Jezusa z miasta i nastawanie na Jego życie zapowiadają wydarzenia w Jerozolimie. Tak samo jak Jezus przeszedł nietknięty przez nazaretański tłum, tak samo przejdzie przez wrota śmierci.

Troska dziecka Bożego

„W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi».

Bóg nam niczego nie zabiera


Dzisiejsza liturgia słowa stawia nas wobec jednego z największych dramatów Starego Testamentu. Bracia Józefa sprzedają go kupcom madianickim udającym się do Egiptu. W tym wydarzeniu dostrzec jednak możemy przedziwne działanie Bożej Opatrzności.