91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Środa, 20.03.2019 r.
Imieniny: Aleksandra, Klaudia, Anatol

Przyjść, ujrzeć, uwierzyć


W dzisiejszym fragmencie mowy Jezusa o Chlebie Życia słyszymy, że jedynie On
sam jest w stanie zaspokoić na zawsze najgłębsze, ludzkie łaknienie i wskrzesić na wieczność.
Sam Chrystus przedstawia się jako pokarm nieśmiertelności oraz spełnienie naszych pragnień.
Jednakże aby zakosztować tego Niebiańskiego Chleba i doświadczyć nasycenia, człowiek nie
może być pasywny, lecz musi wykazać się inicjatywą, jakby wyciągając rękę do Tego, który
ma moc go nakarmić.

 
Święty Szczepan, o którego męczeństwie czytamy dzisiaj w Dziejach Apostolskich, jest jednym z wielu przykładów na to, iż mówienie prawdy bywa niebezpieczne. Może ono bowiem doprowadzić do wściekłości słuchających, a mówiącego przyprawić o śmierć. Posługiwać się w życiu prawdą trzeba zawsze, ale czy istnieją sytuacje kiedy lepsze jest milczenie? Jeden ze spowiedników z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore powiedział kiedyś,  podczas homilii, że nie zawsze mówienie (prawdy) jest rzeczą słuszną. Czasami lepiej jest milczeć. Jak zatem pogodzić świadectwo świętego Szczepana i słowa doświadczonego kapłana?

(J 3, 16-21)
Jezus powiedział do Nikodema: "Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu".

Jezus powiedział do Nikodema: "Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha". Na to rzekł do Niego Nikodem: "Jakżeż to się może stać?"

J 3, 7-9

"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!"

 
Dobra Nowina, Ewangelia wyrosła z prawdy o Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Prawda o zmartwychwstaniu wyrosła z ciszy grobu Pańskiego. Każdy z nas bardzo indywidualnie przeżywa proces dojrzewania do przyjęcia prawdy o Zmartwychwstaniu Jezusa.