91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Czwartek, 25.05.2017 r.
Imieniny: Grzegorz, Urban, Magda

 

Dobrze czynić! Ale jak?

         Wielki Post, dzisiaj uroczyście rozpoczynany, wprowadza nas w atmosferę wzmożonej walki o chrześcijańską doskonałość. Ona ściśle wiąże się z praktykowaniem dobrych uczynków. Tradycja chrześcijańska postawiła ich na szczycie trzy: modlitwę, post i jałmużnę. Mają one wielką wartość w stosunkach międzyludzkich, a także w relacji do samego Boga. Bóg docenia ich wartość. Jednak ich ocena może się relatywnie zmienić, jeśli będą spełniane dla podniesienia swojego prestiżu czy w oczekiwaniu na jakąś zapłatę (por. Mt 6,1).

Mieć wszystko, nie mając nic….

- Panie, co Ty znowu wymyśliłeś?! Jak to mam opuścić  dom, braci, siostry, matkę, ojca, dzieci i pola?! A czy nie Ty nam to wszystko dałeś, jako wyraz Twojej łaskawości i błogosławieństwa? Co powiedzą inni? Opuścić matkę i ojca to znaczy wyrzec  się ich, to znaczy być wyrodnym synem, to znaczy nawet podlegać pod karę sądu. To samo dotyczy braci i sióstr! Czy to rzeczywiście zachowanie typowo chrześcijańskie?! Ok, domy i pola możemy sobie podarować.

Od zwątpienia do nowej ufności

Bywają sytuacje, kiedy wydaje nam się, że chyba Pan Bóg jest gdzieś daleko, albo wręcz w ogóle opuścił nas. Wtedy też prawie nigdy nie przychodzi nam do głowy, że to nie Pan Bóg nas opuścił, lecz że to my oddaliliśmy się od Niego, albo nawet opuściliśmy Go!

Człowiek w życiu stawia sobie różnego rodzaju cele, które krok po kroku realizuje. Chrystus we fragmencie Ewangelii, którą dzisiaj rozważamy, stawia jasny cel, który powinien w swoim życiu realizować każdy chrześcijanin – jest nim świętość, a w konsekwencji – dawanie świadectwa świętości w codziennym życiu.

 22 lutego – Katedry  św. Piotra, Apostoła

Święto Katedry św. Piotra jest znane i obchodzone przez chrześcijan od IV w. jako wspomnienie , że Apostoł Piotr był biskupem tego miasta. W ten sposób składano hołd św. Piotrowi za to, że właśnie w Rzymie założył gminę chrześcijańską. O jego wybraniu przez Chrystusa i powierzonej mu misji mówi Ewangelia.