91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Sobota, 23.03.2019 r.
Imieniny: Pelagia, Feliks, Zbysław

(J 3, 16-21)
Jezus powiedział do Nikodema: "Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu".

Jezus powiedział do Nikodema: "Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha". Na to rzekł do Niego Nikodem: "Jakżeż to się może stać?"

J 3, 7-9

"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!"

 
Dobra Nowina, Ewangelia wyrosła z prawdy o Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Prawda o zmartwychwstaniu wyrosła z ciszy grobu Pańskiego. Każdy z nas bardzo indywidualnie przeżywa proces dojrzewania do przyjęcia prawdy o Zmartwychwstaniu Jezusa.

Trudno nam sobie wyobrazić, co musieli odczuwać uczniowie po Zmartwychwstaniu, gdy ponownie widzą Jezusa Chrystusa – zdziwienie, szok, strach... Śmierć na krzyżu w ich mniemaniu była końcem życia Jezus i ustaniem możliwości spotkania się z Nim. Jednak następuje wydarzenie bezprecedensowe – znowu spotkanie z Jezusem.

 


4 kwietnia, środa (Ewangelia według Świętego Łukasza Łk, 24, 13-35).

Zmartwychwstanie! Rozmawiamy ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło z Jezusem w minionych dniach.