91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Sobota, 19.10.2019 r.
Imieniny: Piotra, Michała, Ziemowita

Znajomość Pisma Świętego, a tym bardziej Ewangelii, nie jest nam obca. Znamy bardzo dobrze sceny z Ewangelii ukazujące m.in. Jezusa chodzącego po Galilei, nauczającego, uzdrawiającego czy dokonującego cudów. Niektóre fragmenty Ewangelii znamy bardzo dobrze, wręcz moglibyśmy wyrecytować z pamięci całe passusy. Znane jest nam pewnie zdanie, które padło w dzisiejszej Ewangelii: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.

Jesteś ziarnem

„Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec»” (J 12, 24-26).


Błogosławieni , którzy nie widzieli, a uwierzyli.

W dzisiejszej ewangelii zobacz siebie stojącego wśród uczniów i przysłuchującego się rozmowie Jezusa z Tomaszem. Czy nie jestem podobny do Tomasza?

Jezus stał się moim Zbawcą

Każdy dzień, dzięki Mszy świętej, przeżywamy z Jezusem Chrystusem Zmartwychwstałym i ze Słowem Bożym. Jezus jest z nami, choć niewidzialny dla oczu ciała, aż do skończenia świata a Słowo Boże jest w naszej wędrówce pochodnią, rozjaśniającą drogę, mądrością, radą, głosem, których potrzebujemy.

„To jest Pan”


Między Świętami Wielkanocy, w drodze do Święta Miłosierdzia pojawia się to

piękne i głębokie stwierdzenie. Pełni intensywności przeżyć, z nasza wiarą wyjęta z kuferka, oglądaną, dotykaną, wytrzepaną, przewietrzoną Siłą Powiewu Życia, w konkretnej sytuacji tu i teraz, z wiadomościami z mediów o Sri Lance, pełni pytań, pozostajemy z tym okrzykiem Jana „To jest Pan”.