91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Środa, 16.01.2019 r.
Imieniny: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Już niejednokrotnie w Ewangelii napotkaliśmy na dość ostre i wymowne słowa Chrystusa, które były skierowane przeciw uczonym w Piśmie i faryzeuszom.

Miłość pomimo


„Słyszeliście, że powiedziano: <Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził>” (Mt 5,43). To stwierdzenie brzmi bardzo groźnie, wręcz złowieszczo. Na próżno jednak doszukiwać się zapisanego tak literalnie nakazu Starego Testamentu. Można jednak mniemać, że takie prawo funkcjonowało w formie niepisanej, mniej oficjalnej. Musiały te zasady funkcjonować powszechnie, skoro Jezus użył ich jako swoistego cytatu.

„Najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim”

Mt 5,24

Mt 16, 13-19
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Modląc się nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie (…)” Mt 6, 7-15