91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Czwartek, 20.02.2020 r.
Imieniny: Leon, Ludmiła, Eustachy

Panie, Ty wszystko wiesz...


Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: ”Idę łowić ryby”. Odpowiedzieli mu: ”Idziemy i my z tobą”.

Nasz naród wie co to krzyż. Wie co to odradzać się z nicości. I dzisiaj kiedy słyszymy Ewangelię spod krzyża, słyszymy jak właśnie nam Chrystus powierza swoją Matkę. Ona jest zatroskana o nasz los tak samo jak o los swojego syna, któremu przecież nie mogła zbyt wiele pomóc.

Kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże!

Jezus kontynuuje dialog z Nikodemem, jednym z faryzeuszów. Dialog ten odbywa się w nocy – pewnie, dlatego, że sam Nikodem nie chciał rozmawiać z Jezusem w ciągu dnia. Zapewne bał się reakcji innych faryzeuszy, uczonych w Piśmie, bał się utraty swojego autorytetu, wiarygodności w oczach Żydów, bał się podejrzenia o bycie jednym z uczniów Jezusa.

Znajomość Pisma Świętego, a tym bardziej Ewangelii, nie jest nam obca. Znamy bardzo dobrze sceny z Ewangelii ukazujące m.in. Jezusa chodzącego po Galilei, nauczającego, uzdrawiającego czy dokonującego cudów. Niektóre fragmenty Ewangelii znamy bardzo dobrze, wręcz moglibyśmy wyrecytować z pamięci całe passusy. Znane jest nam pewnie zdanie, które padło w dzisiejszej Ewangelii: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.

Jesteś ziarnem

„Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec»” (J 12, 24-26).