91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Czwartek, 25.05.2017 r.
Imieniny: Grzegorz, Urban, Magda

Pragnienia „nie na miejscu”

i cicha służba w różnych miejscach

(Mk 9,30-37)

Jezus i uczniowie Jego podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: O czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich! Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz Tego, który Mnie posłał.

Można posługiwać się tym samym językiem, ale wcale nie oznacza to, iż rozmówcy automatycznie będą potrafili się porozumieć. Wieża w Babel, o budowie której słyszymy w dzisiejszym czytaniu z Księgi Rodzaju, stała się symbolem pomieszania ludzkich języków.


Chrystusowa misja głoszenia Dobrej Nowiny o Królestwie Bożym wciąż trwa od dwóch tysiącleci. Dzieje się tak za przyczyną uczniów Jezusa, którzy nieustannie we wspólnocie Kościoła zostają do tego zadania powołani.

Często w naszym życiu, wystawiamy Jezusa na próbę, tak jak faryzeusze.

Bóg widzący!

Być może wydaje się Tobie, że jesteś sam ze swoim trudem życia, cierpieniem, spowodowanym chorobą lub innego rodzaju, ze swoim grzechem, słabością, z którą walczysz. Być może sądzisz, że On, Bóg, Ciebie nie widzi, zarówno, gdy zgrzeszysz i tak jak Adam i Ewa chcesz ukryć się ze swoją golizną duchową przed Jego wzrokiem, jak i wówczas, gdy tak jak tłum z Ewangelii wiernie przy nim trwasz i odczuwasz głód Boga. Zarówno niewiernych pierwszych rodziców jak i wierny  tłum BÓG WIDZI! I nas też widzi, w grzechu i świętości, w upadku i chwale - możemy być tego pewni!