91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Czwartek, 30.03.2017 r.
Imieniny: Amelia, Leonard, Dobromir

„Pójdź za Mną” – to wezwanie skierowane w dzisiejszej Ewangelii do Filipa. „Chodźcie, zobaczcie” – to wezwanie, które we wczorajszej Ewangelii usłyszeli Jan i Andrzej. Końcówka pierwszego rozdziału Ewangelii według św. Jana obfituje w wezwania do pójścia za Jezusem. Owa perykopa ewangeliczna ukazuje powołania pierwszych uczniów. Zarówna jedno i drugie powołanie niesie za sobą kolejne. Wczoraj Andrzej odszukał swego brata Szymona, oznajmił mu, że znalazł Mesjasza i zaprowadził go do Niego. Natomiast dziś Filip napotyka Natanaela i oznajmia mu, że znalazł Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i prorocy – Jezusa z Nazaretu.

Czego szukacie?

„Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: "Oto Baranek Boży". Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: "Czego szukacie?" Oni powiedzieli do Niego: "Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz?" Odpowiedział im: "Chodźcie, a zobaczycie". Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: "Znaleźliśmy Mesjasza" - to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: "Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas" - to znaczy: Piotr” (J 1, 35-42).


Nazajutrz Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: "Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie". Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: "Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym". Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym» (J 1,29-34) .                 

 

 

Pokorna wielkość Jana Chrzciciela

            Oczekiwanie na Mesjasza w Izraelu było czymś, co zaprzątało myśl wszystkich. Znawcy Historii Zbawienia starali się zrozumieć zapowiedzi proroków. Dziewczęta marzyły o byciu jego matką. A pojawianie się charyzmatycznych osób wzmacniało nadzieję, że obietnice wyzwolenia Izraela właśnie zaczynają się realizować. Różne było rozumienie samego wyzwolenia, często ograniczane do porządku politycznego i wolności w znaczeniu ziemskim.

1 stycznia – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

 

Pierwszego dnia Nowego Roku Kościół obchodzi uroczystość Maryi jako Matki Bożej , przez którą spełniły się obietnice dane ludzkości , związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia czcimy szczególnie Jej macierzyństwo.