91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Czwartek, 24.05.2018 r.
Imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena

Bóg nam niczego nie zabiera


Dzisiejsza liturgia słowa stawia nas wobec jednego z największych dramatów Starego Testamentu. Bracia Józefa sprzedają go kupcom madianickim udającym się do Egiptu. W tym wydarzeniu dostrzec jednak możemy przedziwne działanie Bożej Opatrzności.

Już niejednokrotnie w Ewangelii napotkaliśmy na dość ostre i wymowne słowa Chrystusa, które były skierowane przeciw uczonym w Piśmie i faryzeuszom.

Miłość pomimo


„Słyszeliście, że powiedziano: <Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził>” (Mt 5,43). To stwierdzenie brzmi bardzo groźnie, wręcz złowieszczo. Na próżno jednak doszukiwać się zapisanego tak literalnie nakazu Starego Testamentu. Można jednak mniemać, że takie prawo funkcjonowało w formie niepisanej, mniej oficjalnej. Musiały te zasady funkcjonować powszechnie, skoro Jezus użył ich jako swoistego cytatu.

„Najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim”

Mt 5,24

Mt 16, 13-19
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.