91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Czwartek, 30.03.2017 r.
Imieniny: Amelia, Leonard, Dobromir

Człowiek w życiu stawia sobie różnego rodzaju cele, które krok po kroku realizuje. Chrystus we fragmencie Ewangelii, którą dzisiaj rozważamy, stawia jasny cel, który powinien w swoim życiu realizować każdy chrześcijanin – jest nim świętość, a w konsekwencji – dawanie świadectwa świętości w codziennym życiu.

 22 lutego – Katedry  św. Piotra, Apostoła

Święto Katedry św. Piotra jest znane i obchodzone przez chrześcijan od IV w. jako wspomnienie , że Apostoł Piotr był biskupem tego miasta. W ten sposób składano hołd św. Piotrowi za to, że właśnie w Rzymie założył gminę chrześcijańską. O jego wybraniu przez Chrystusa i powierzonej mu misji mówi Ewangelia.

Pragnienia „nie na miejscu”

i cicha służba w różnych miejscach

(Mk 9,30-37)

Jezus i uczniowie Jego podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: O czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich! Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz Tego, który Mnie posłał.

Można posługiwać się tym samym językiem, ale wcale nie oznacza to, iż rozmówcy automatycznie będą potrafili się porozumieć. Wieża w Babel, o budowie której słyszymy w dzisiejszym czytaniu z Księgi Rodzaju, stała się symbolem pomieszania ludzkich języków.


Chrystusowa misja głoszenia Dobrej Nowiny o Królestwie Bożym wciąż trwa od dwóch tysiącleci. Dzieje się tak za przyczyną uczniów Jezusa, którzy nieustannie we wspólnocie Kościoła zostają do tego zadania powołani.