91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Sobota, 19.10.2019 r.
Imieniny: Piotra, Michała, Ziemowita


Dzisiejsza Ewangelia przedstawia Jezusa przeprowadzającego ankietę na swój temat. Najpierw wypytuje On uczniów, za kogo uważają Go „tłumy”.

Idziemy jak Jezus przez świat, przez swoje konkretne miejscowości, idziemy ulicami, które znamy i mówimy „tłumom o królestwie Bożym” (Łk 9, 11).

Dzisiejszego dnia patronuje nam św. Albert Chmielowski. Przeszedł on niesamowitą drogę w swoim życiu.

Odpowiedzialność za słowo

Między Starym a Nowym Testamentem istnieje ścisła zależność. Polega ona na fakcie pochodzenia obu zapisów Słowa Bożego od jednego Autora. Jest nim Bóg. Kolejna prawda ukazująca tę jedność wynika z faktu, że w centrum całej Biblii jest Jezus Chrystus.


W jaki sposób przekazać prawdę o kruchości ludzkiego życia, a zarazem ukazać wielkości daru, który wierzący otrzymują od Boga? Święty Paweł w swoim liście do Koryntian posługuje się fenomenalnym stwierdzeniem: „Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych (…)”.