91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Czwartek, 20.02.2020 r.
Imieniny: Leon, Ludmiła, Eustachy

Smutek wasz przemieni się w radość

 
„Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie». Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: «Cóż to znaczy, co nam mówi: „Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”; oraz: „Idę do Ojca”?» Mówili więc: «Cóż znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co powiada».


„ Dokąd idziesz”?

 
Po wyjaśnieniu roli Ducha Świętego, którą jest przekonać świat w sprawie grzechu, sprawiedliwości i sądu - pytania uczniów jakby się wyczerpały. Zrozumieli, że nie zostaną osamotnieni, pozostawieni przeciw potężnemu światu o własnych siłach. Gdziekolwiek będą, Duch Święty będzie ich poprzedzał przed ich spotkaniami z ludźmi. Duch wykona główną pracę, a im pozostanie reszta, świadectwo o Jezusie, ewangelia Boża, która jak wyjaśni później św. Paweł rzuca światło na życie i nieśmiertelność.

PAN otworzył jej serce...

W „liturgii słowa” dnia dzisiejszego słuchamy fragmentu z „Dziejów Apostolskich” (Dz 16,11-15). Oto on:

„Odbiwszy od lądu w Troadzie, popłynęliśmy wprost do Samotraki, a następnego dnia do Neapolu, stamtąd zaś do Filippi, głównego miasta tej części Macedonii, które jest rzymską kolonią. W tym mieście spędziliśmy kilka dni. W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie – jak sądziliśmy – było miejsce modlitwy.

Papież Benedykt XVI na placu Piłsudskiego w Warszawie 26.05.2006r. wygłosił homilię opartą na na Ewangelii św. Jana (J 14, 23-29) – przypadającej także na dzień dzisiejszy. Oto jej fragment dotyczący prawdy, iż „fundament wiary w Jezusa Chrystusa stanowi miłość, która motywuje do zachowywania Jego nauki”.


Jezus w dzisiejszym fragmencie Ewangelii zwierza się nam ze swojej miłości do nas. Mówi, że tak nas miłuje, jak umiłował Go Ojciec.