91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Niedziela, 22.10.2017 r.
Imieniny: Halki, Filipa, Przybysława

Wielki Piątek to jeden z tych dni w liturgii Kościoła, w których słowa są zbędne. Bardziej przemawia do nas  krzyż niż zwykle. Dzień upamiętniający Mękę i Śmierć Zbawiciela.

Wielki Czwartek przypomina nam Ostatnią Wieczerzę Pana z Apostołami. Pod koniec posiłku, Jezus pełen powagi i prostoty dokonuje ustanowienia Eucharystii.

Jezus zna serce człowieka (13,21-33.36-38)

Akcja dzisiejszej Ewangelii z Wielkiego Wtorku rozgrywa się już w Wieczerniku. Czytamy, że na początku Ostatniej Wieczerzy Chrystus doznał „głębokiego wzruszenia”. Greckie słowo „tarasso”, które występuje w tym wyrażeniu, wskazuje na niepokój wewnętrzny, trwogę, lęk, poruszenie emocji, wzruszenie emocjonalne, lecz o charakterze negatywnym.

O co chodzi w chrześcijaństwie?

            Kiedyś usłyszałem pytanie, czy naprawdę chodzenie na Mszę Świętą jest aż tak ważne? Bo przecież Jezus tyle mówił o miłości bliźniego, przyjmowaniu ludzi odsuniętych na margines. Mówił o byciu dobrym.

Czas Wielkiego Postu staje się okazją do ćwiczenia pokory. Niektórzy mylą pokorę z poniżaniem. Tymczasem prawdziwą pokorą jest uniżenie swojego ducha przed Panem i zaufanie Jego Słowu.