91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Sobota, 16.12.2017 r.
Imieniny: Albina, Zdzisław

"Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?"(Łk 10,25).

Wierność: cena i nagroda

         Być uczniem Chrystusa – to decyzja na los podobny do Mistrza.

Serce…w rożnych sytuacjach możemy tego słowa używać.

Co „lajkuje” Pan Bóg?

Chrystus w dzisiejszej Ewangelii zachęca nas do czynienia uczynków pokutnych: jałmużny, modlitwy i postu „w ukryciu”. Niczym refren powtarza się zdanie: „Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie”.

Kiedy prześledzimy uważnie określenia, które odnoszą się do Chrystusa i do tego, co swoim posłannictwem przekazał, rzuca się w oczy słowo nowe.