91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Czwartek, 17.08.2017 r.
Imieniny: Anita, Julianna, Jacek

Jezus zna serce człowieka (13,21-33.36-38)

Akcja dzisiejszej Ewangelii z Wielkiego Wtorku rozgrywa się już w Wieczerniku. Czytamy, że na początku Ostatniej Wieczerzy Chrystus doznał „głębokiego wzruszenia”. Greckie słowo „tarasso”, które występuje w tym wyrażeniu, wskazuje na niepokój wewnętrzny, trwogę, lęk, poruszenie emocji, wzruszenie emocjonalne, lecz o charakterze negatywnym.

O co chodzi w chrześcijaństwie?

            Kiedyś usłyszałem pytanie, czy naprawdę chodzenie na Mszę Świętą jest aż tak ważne? Bo przecież Jezus tyle mówił o miłości bliźniego, przyjmowaniu ludzi odsuniętych na margines. Mówił o byciu dobrym.

Czas Wielkiego Postu staje się okazją do ćwiczenia pokory. Niektórzy mylą pokorę z poniżaniem. Tymczasem prawdziwą pokorą jest uniżenie swojego ducha przed Panem i zaufanie Jego Słowu.

Ewangelia stawiam nam dzisiaj dwa pojęcia, które bardzo często są różnie definiowane. Pojęcia, które dla niektórych stają się ogromnym wyzwaniem, aby nimi żyć na co dzień. Te pojęcia to prawda i wolność.

Czynię to, co się Jemu podoba

Kto może dać tak piękne świadectwo, że zawsze czyni to, co się podoba Ojcu w niebie? Nikt poza Jezusem. No może jeszcze Maryja. Poza tym wszyscy jesteśmy grzeszni i często pełnimy bardziej swoją wolę niż wolę Bożą. Może to żadne nowe odkrycie, ze jesteśmy grzeszni. Ważne jednak, byśmy umieli swój grzech dostrzec, nie być ślepi na niego.