91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Czwartek, 04.06.2020 r.
Imieniny: Helga, Karol, Franciszek


PIERWSZE CZYTANIE Rdz 49, 29-33; 50,15-26

Śmierć Jakuba i Józefa

PSALM RESPONSORYJNY (PS 105)

Refren: Ożyje serce szukających Boga

EWANGELIA Mt 10, 24-33

Nie bójcie się ludzi

 
Pierwsze dzisiejsze czytanie wskazuje na bardzo mocne przywiązanie do ziemi. Ale czy chodzi tylko o ojcowiznę, na której mają być pochowani potomkowie?Ta ziemia nie jest wyłącznie jakimś geograficznym miejscem, to jest Ziemia Obiecana.

A zatem pragnienie pochówku w ojczyźnie podkreśla wiarę w Obietnice Boga. Nie idzie tu o jakiegoś boga jednego narodu… To Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba; Ten Który JEST, brzmi Jego Imię. Bóg Jedyny, który jest zasadą życia. Pragnienie pochówku w tej wybranej przez Boga Ziemi staje się dla nas wskazówką na drodze do Zmartwychwstania w Jezusie Chrystusie.

Ta myśl jest podstawą do zrozumienia przesłania dzisiejszego fragmentu Ewangelii: „nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle”. „Bez woli Ojca waszego” nic złego nie może się stać temu, kto w Jego Obietnicach pokłada nadzieję.

Jednak owo zapewnienie stanowi zachętę, wręcz obligację do przyznawania się już tu i teraz do Tego, Który da życie wieczne chrześcijanom, przyznającym się do niego w myśli, słowie, w czynie, wobec wyzwań obecnego świata, który, jak Egipt dla potomków Abrahama, jest dla nas obczyzną.

Ks. Aleksander Dziadowicz