91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Czwartek, 19.09.2019 r.
Imieniny: Konstancja, January

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: „Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno.

Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie”.

(J 17,11b-19)
„Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc; pomoc od Pana wszak Bogiem On miłosiernym jest” . Chociaż Światowe Dni Młodzieży w Krakowie już dawno minęły, to jednak słowa hymnu tego wydarzenia bardzo często są jeszcze przez nas powtarzane. Patrząc w niebo możemy wypowiadać swoje modlitwy oraz wyczekiwać ich spełnienia. Często prosimy za samych siebie, ale biorąc przykład dziś z Jezusa musimy pamiętać, aby modlić się również za innych, aby wstawiać się za nimi u Boga.

Papież Franciszek w Gaudete et exsultate zapisał „prawdą jest, że modlitwa będzie bardziej podobała się Bogu i będzie bardziej uświęcająca, jeśli w niej, przez wstawiennictwo staramy się żyć podwójnym przykazaniem, jakie przekazał nam Jezus. Wstawiennictwo jest wyrazem naszego braterskiego zaangażowania wobec bliźnich, jeśli potrafimy włączyć w nie życie innych, ich najbardziej wstrząsające lęki i ich najpiękniejsze marzenia”.

Umocnieni słowem Franciszka oraz przykładem Jezusa z Ewangelii pamiętajmy zawsze (a dziś w sposób szczególny) aby w naszych modlitwach bezinteresownie wstawiać się za innymi.


ks. Tomasz Mizyk