91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Wtorek, 31.03.2020 r.
Imieniny: Balbina, Beniamin, Gwidon

PIERWSZE CZYTANIE Iz 48, 17-19

O, gdybyś zważał na me przykazania!

PSALM RESPONSORYJNY Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. J 8, 12)

Refren: Dasz światło życia idącym za Tobą.

EWANGELIA Mt 11, 16-19

Ci, którzy odrzucili Jana Chrzciciela, nie przyjmą Chrystusa

 
Psalm 1 wskazuje na dwie drogi: tę, która prowadzi do Boga i tę, która od Niego oddala. Wybór pozostaje w rękach człowieka: błogosławieństwo czy przekleństwo. Oba czytania dzisiejsze potwierdzają tę konieczność wyboru.

Prorok Izajasz przypomina obrazy znane czytelnikowi Starego Testamentu: obietnica mnogości potomstwa przywołuje na pamięć nagrodę za posłuszeństwo Abrahama (Rdz 22, 17), a przekleństwo wymazania imienia jest odnotowana w Mądrości Syracha (41, 11-13). Ewangelista Mateusz przeciwstawia zachowanie słuchaczy Pana Jezusa Jemu samemu i Janowi Chrzcicielowi. W tym kontekście widzimy, że sedno życiowych wyborów nie leży li tylko w wyborze radykalnej pokuty w przeciwieństwie do tak zwanych radości życia, ale w posłuszeństwie Bogu. On wskazuje, kiedy jest czas zabawy, a kiedy umartwienia (Koh 3). Konkluzja Pana Jezusa z dzisiejszej perykopy ewangelicznej: „mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny”, jest więc wezwaniem do wsłuchania się w głos Pana Boga, aby nie zmarnować życia na wieczność. Czego Bóg ode mnie oczekuje w tym adwencie, w tym dniu, we wspomnienie św. Łucji i św. Otylii? Warto dziś zagłębić się w historię tej drugiej, alzackiej świętej, która odzyskawszy wzrok po chrzcie wiele lat modliła się o nawrócenie dla swego ojca, który wyrzekł się ślepego noworodka. Niech te dni, które zostały do świąt Bożego Narodzenia, będą dla nas jak cudowna woda, wypływająca ze źródła pod sanktuarium św. Otylii. Dla niektórych to odświeżający trunek w czasie spaceru po wzniesieniach Dolnego Renu. Dla wierzących to okazja do przemycia oczu, aby zobaczyć łaski, jakie Bóg zarezerwował dla swoich dzieci.

Ks. Aleksander Dziadowicz