91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Wtorek, 19.11.2019 r.
Imieniny: Elżbieta, Seweryn, Paweł

Adwent w swojej pierwszej części (która trwa do 16 XII) koncentruje się przede wszystkim na temacie oczekiwania na powtórne, czyli ostateczne przyjście Chrystusa. Chrystus, oczekiwany i zapowiadany przez proroków Mesjasz, już raz przyszedł na ziemię w osobie Wcielonego Słowa. Stąd pewność wiary, że przyjdzie powtórnie, jak sam zapowiedział. Jednak nie znaczy to, że teraz jest nieobecny.

Iz 29,17-24 Ps 27 Mt 9,27-31

„W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widzieć. Pokorni wzmogą swą radość w Panu, i najubożsi rozweselą się w Świętym Izraela (…)”.

Iz 26,1-6; Ps 118;  Mt 7,21.24-27

„O Panie, Ty nas wybaw, O Panie, daj nam pomyślność”. Adwent staje się szansą na ponowne spotkanie i doświadczenie obecności Boga w naszym życiu. Dzięki Chrystusowi, który przyszedł na świat, nieustanie mogę spotykać się z Nim, oczekując jednocześnie ostatecznego spotkania na końcu czasów. Chrystus towarzyszy każdemu człowiekowi, lecz nie każdy człowiek jest w stanie to towarzyszenie dostrzec. Jest wiele powodów, które powodują taki stan rzeczy. My jednak świadomi obecności Boga w naszym życiu chcemy otworzyć się na jego Słowo.

Niesamowity jest skład tłumów przychodzących do Jezusa. Przychodzą chorzy i ułomni, niemi i wielu innych wraz z opiekunami. Jednym przypadło w udziale uzdrowienie, drugim zdumienie. Jedni i drudzy zapewne słuchają słów Jezusa. Najciekawsze zaś jest to, że nakarmieni zostają wszyscy!

Jezus rozradował się w Duchu Świętym

Mowa tu o radości, której źródłem są bliscy, lubiani, kochani. Jest to radość z ich rozwoju, z odnoszonych przez nich sukcesów. Radość tę  można porównać do radości ojca, który widzi jak zdolne i twórcze są jego dzieci.