91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Poniedziałek, 03.08.2020 r.
Imieniny: Lidia, Augustyn, Nikodem

13 stycznia – św. Hilarego z Poitiers, biskupa i doktora Kościoła

 

 

Św. Hilary urodził się około 310 roku w Poitiers we Francji. Zdobył bardzo dobre wykształcenie i został retorem. Wychowywany był w duchu pogańskim. Dopiero dzięki własnym poszukiwaniom filozoficznym i lekturze Pisma  Świętego poznał prawdziwą wiarę i przyjął chrzest jako żonaty mężczyzna. W 350 roku wybrano go na biskupa rodzinnego miasta. Hilary był przyjacielem św. Marcina z Tours, którego ochrzcił i był kierownikiem duchowym.

Nie wystarczy fascynacja – potrzeba zmiany myślenia.

"Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił:Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim." (Mk 1, 14-20)

10 stycznia – św. Grzegorza z Nyssy, biskupa i doktora Kościoła

 

Grzegorz urodził się w 335 roku w Cezarei Kapadockiej. Po ojcu wybrał zawód retora i wstąpił w związek małżeński. Kiedy zmarła jego żona – wstąpił do klasztoru. W 371 roku wybrano go na biskupa Nyssy. Znany był jako żarliwy kaznodzieja i interpretator Słowa Bożego. Uczestniczył w Soborze w Konstantynopolu ( 381 r.) , gdzie nazwano go ,, filarem Kościoła”.

9 stycznia – św. Juliana z Antiochii, męczennika

 

Julian urodził się w III w. w Antiochii. W wieku 18 lat był przymuszony przez rodziców do małżeństwa . Po ich śmierci wraz  z żoną oddał swoje życie Bogu. Julian założył klasztor męski, żona – żeński. Podczas prześladowania za Dioklecjana został wtrącony do więzienia, gdzie nawracał współwięźniów.

8 stycznia – św. Daniela Comboni, biskupa

 

 

Daniel Comboni urodził się w 1831 roku w Limone nad jeziorem Garda ( północne Włochy). Uczęszczał do szkoły w Weronie o charakterze misyjnym. Tam rozwijało się w nim powołanie i zamiłowanie do misji. Po przyjęciu święceń kapłańskich wyjechał do Afryki . Walczył o to, by mieszkańcy Afryki mogli cieszyć się szacunkiem dla ich ludzkiej i chrześcijańskiej godności.