91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Poniedziałek, 03.08.2020 r.
Imieniny: Lidia, Augustyn, Nikodem

Ludzie, którzy spotykali Jezusa w czasie Jego ziemskiej działalności, wiedzieli, że On potrafi i chce im pomagać. Nie dziwi zatem fakt, że schodzili się do Niego chorzy, prosząc o uzdrowienie z rozmaitych dolegliwości, i opętani, pragnąc uwolnienia spod władzy złego ducha. Dzisiejsza Ewangelia jest jednym z wielu przekazów informujących nas o dobroczynnej działalności Zbawiciela.On to przyszedł na świat, by pomagać uciemiężonym, ale głównym celem Jego misji było zbawienie ludzi.

21 stycznia – św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

Agnieszka jako 12 - letnia dziewczyna miała ponieść męczeńską śmierć na stadionie Domicjana około 305 roku. Według przekazów Agnieszka złożyła ślub czystości. Kiedy odrzuciła wszystkich ubiegających się o  jej rękę mówiąc, że wybrała Małżonka , którego nie potrafią zobaczyć oczy śmiertelnika, została oskarżona o bycie chrześcijanką i skazana na śmierć.

     

20 stycznia – św. Fabiana, papieża i męczennika

 

Św. Fabian pochodził z rodziny rzymskiej. Euzebiusz z Cezarei twierdził, że został wybrany papieżem dzięki szczególnej interwencji Bożej. Kiedy bowiem nie wiedziano, kogo wybrać, Duch Święty w postaci gołębicy miał spocząć nad głową Fabiana. Jego pontyfikat trwał 14 lat ( 10 stycznia 236 r. – 250 r.).

19 stycznia – św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

Józef urodził się 17 stycznia 1842 roku w Korczynie koło Krosna. Jeszcze przed urodzeniem został ofiarowany Najświętszej Maryi Pannie przez swoją matkę. W 1860 roku wstąpił do seminarium duchownego w Przemyślu. Po przyjęciu święceń kapłańskich w 1864 roku - podjął pracę jako wikariusz w Samborze. Po roku pracy został skierowany na studia w Kolegium Polskim w Rzymie, gdzie uzyskał tytuł doktora z teologii i prawa kanonicznego. Wróciwszy do kraju był wykładowcą w seminarium przemyskim; zajmował się też działalnością kościelno – społeczną .

 

 

                           Jan stał z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto Baranek Boży. 

 

 

Minione uroczystości Objawienia Pańskiego i Chrztu Chrystusa przyniosły jasne przesłanie – Bóg objawia się nie tylko wybranym ludziom (Izraelitom), ale całemu światu. Wszystkim zgromadzonym wokół Jana Chrzciciela nad Jordanem ukazał się Duch Święty w postaci gołębicy i usłyszeli słowa Ojca: „To jest mój Syn umiłowany”. Nie wystarczy jednak stanąć w tłumie i być świadkiem niezwykłych wydarzeń, by stać się uczniem Chrystusa. Niezbędne jest podjęcie osobistej decyzji...