91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Niedziela, 20.09.2020 r.
Imieniny: Renata, Filipina, Eustachy

16 lutego – św. Juliany, męczennicy

Św. Juliana urodziła się około 285 roku w Nikomedii. Przez długi czas należała do szczególnie czczonych świętych  we Włoszech , w Hiszpanii oraz w Niemczech i w Holandii. Przekazy oparte na legendach podają, iż poniosła ona śmierć męczeńską w Nikomedii podczas prześladowania chrześcijan za Maksymina Dazy       ( 311- 313).

15 lutego – św. Klaudiusza de la Colombiere , kapłana

Św. Klaudiusz urodził się w 1641 roku. Był członkiem Towarzystwa Jezusowego w Lyonie; sławę zyskał jako mówca i wychowawca w Paryżu. Otaczał wielkim kultem Najświętsze Serce Jezusa. Jako spowiednik klasztoru wizytek poznał św. Małgorzatę Marię Alacoque.  Klaudiusz był propagatorem kultu Najświętszego Serca Jezusowego, traktując ten kult jako odnowienie wiary.

„Krańce ziemi” są blisko 

Człowiek zakochany ma potrzebę opowiadania o swojej miłości. Dlatego też Ewangelia przyjęta rozumem i sercem, przynagla do dzielenia się nią. Apostołowie przekonani o tym, poszli i głosili Dobrą Nowinę aż po „krańce ziemi”. Ich dzieło nie zostało zakończone, a „krańce ziemi”, różnie rozumiane, wciąż oczekują na orędzie zbawienia. Wcale nie muszą to być miejsca odległe w znaczeniu przestrzennym. Współcześnie bowiem nie tylko istnieją miejsca, do których Słowo Boże jeszcze nie dotarło, ale i takie, do których przestało docierać. Potrzeba misji staje się również nagląca w Polsce i Europie. Miejsca, których historia jest ściśle związana z kulturą chrześcijańską, zdają się odcinać od swoich korzeni. Jest to główna przyczyna obecnych kryzysów. I to nie tylko moralnych.

13 lutego – bł. Jordana z Saksonii

Bł. Jordan (zakonnik, prezbiter)  urodził się pod koniec XII w. w Borgberge , zmarł 13 lutego 1237 roku. Od 1221 r. sprawował powierzony mu przez św. ojca Dominika urząd prowincjalski nad Lombardią, później został jego następcą  na stanowisku generała zakonu. Przez 15 lat sprawowania rządów zakon znacznie rozrósł się , wielokrotnie powiększyła się liczba domów i współbraci. Służył braciom i siostrom słowem, przykładem, listami, częstymi wizytacjami.

Słowa Pisma Świętego zawsze, dziś oczywiście także, dla chrześcijanina są jak niezawodna nawigacja - GPS prowadzący go drogą świętości do celu, jakim jest Niebo. Księga Rodzaju to "moja historia", ona pozwala mi zrozumieć siebie i właściwie kierować swoim życiem wobec propozycji i pokus dzisiejszego świata. A "ten świat", który w teologii św. Jana jest symbolem środowiska, struktur, wytworzonych przez człowieka i przeciwnych Panu Bogu, często pokazuje jako przejezdne, jako atrakcyjne, drogi, przed którymi Pan Bóg postawił znak "zakazu ruchu drogowego", gdyż są to wybory dla mnie złe, niebezpieczne, jak pisał św. Paweł "sprowadzające na manowce fałszu", oddalające nas od celu ziemskiej pielgrzymki w zamyśle Stwórcy.