91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Poniedziałek, 24.06.2019 r.
Imieniny: Danuta, Emilia, Jan

10 grudnia - św. Grzegorza III, papieża

Św. Grzegorz urodził się w 690 roku. Z pochodzenia był Syryjczykiem. Na papieża został wybrany przez aklamację ludu rzymskiego. Grzegorz III imponował wymową, władał greką, łaciną i j. syryjskim. Podejmował kroki polityczne, mające na celu wsparcie ewangelizacji Europy północnej. Popierał także życie monastyczne, otwierał nowe klasztory, zreorganizował nabożeństwa. Wystawił kilka nowych kościołów w Rzymie, umocnił też mury w Wiecznym Mieście.

Zmarł w Rzymie 27 lub 28 listopada 741 roku. Jego ciało złożono w bazylice św. Piotra w wybudowanej przez niego kaplicy Zbawiciela i NMP.

Anna Tusznio

W dzisiejszym pierwszym czytaniu powraca motyw przygotowywania dróg dla Pana i prostowania ścieżek dla Niego (por. Iz 40,3), który pojawił się w liturgii słowa w ostatnią niedzielę. Jest to zatem dla nas wyraźne wskazanie, aby oczyścić szlak z tego wszystkiego, co uniemożliwia przejście Panu. I nie chodzi to o dziury, kamienie czy pustynny piasek (jak w przypadku dosłownie rozumianej drogi), ale o nasze grzechy, wady, niezałatwione sprawy i braki. Jezus, chcąc przyjść do nas, mógłby nie przebrnąć przez te przeszkody, które blokują Mu dotarcie do nas.

W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa. 

„Oto Pan Bóg przychodzi, przygotujcie Mu drogę" — głosi prorok Izajasz. Dzień przyjścia Pana jest niespodziewany, dlatego mamy tak żyć, by Chrystus zastał nas bez plamy — upomina św. Piotr. Dlatego także ewangeliczne wołanie Jana Chrzciciela nakazuje prostować drogi życia dla Pana przez nawrócenie i czynienie pokoju. Kolejny Adwent i kolejna możliwość prostowania naszego życia, naszych relacji. Może czas wreszcie udać się do teściowej? Przełamać opłatkiem i pojednać z sąsiadem? Odezwać do brata po iluś tam latach? To prawdziwe przygotowanie na spotkanie Chrystusa.

ks. Robert Mikulski


 

7 grudnia - św. Ambrożego, biskupa

Św. Ambroży urodził się ok. 340 roku w Trewirze. Jego ojciec był namiestnikiem cesarskim, prefektem Galii. Po śmierci ojca - św. Ambroży z matką i rodzeństwem przenieśli się do Rzymu. Tam uczęszczał do szkoły gramatyki i wymowy. Po ukończeniu nauki założył własną szkołę. Został mianowany przez cesarza namiestnikiem prowincji Ligurii – Emilii ze stolicą w Mediolanie. Po trzech latach został wybrany biskupem Mediolanu. Dnia 30 listopada 373 roku Ambroży przyjął chrzest i wszystkie święcenia, a 7 grudnia został konsekrowany na biskupa. Cały majątek rozdał ubogim. Za podstawowy pasterski obowiązek uważał nauczanie ludu Bożego. W rządach był łagodny, spokojny, sprawiedliwy, życzliwy. Wielką wagę przywiązywał do liturgii. Kapłani widzieli w swym biskupie największy wzór dobrego pasterza. Nadawano mu określenia ,, kolumna Kościoła”, ,,perła, która błyszczy na ręku Boga”. Zmarł 4 kwietnia 397 roku. Został pochowany w Mediolanie w bazylice, która jest pod wezwaniem jego imienia.

Pozostawił po sobie liczne pisma moralno-ascetyczne i dogmatyczne oraz hymny - te weszły na stałe do liturgii. Bogatą spuściznę literacką stanowią przede wszystkim kazania, komentarze do Ewangelii św. Łukasza, mowy i 91 listów, traktat o dobrej śmierci. Z powodu bogatej spuścizny literackiej został zaliczony, obok św. Augustyna, św. Hieronima i św. Grzegorza I Wielkiego, do grona czterech wielkich doktorów Kościoła zachodniego. Jego święto ustalono w rocznicę konsekracji biskupiej. Jest patronem Bolonii i Mediolanu oraz pszczelarzy.

 

Anna Tusznio

 

Adwent w swojej pierwszej części (która trwa do 16 XII) koncentruje się przede wszystkim na temacie oczekiwania na powtórne, czyli ostateczne przyjście Chrystusa. Chrystus, oczekiwany i zapowiadany przez proroków Mesjasz, już raz przyszedł na ziemię w osobie Wcielonego Słowa. Stąd pewność wiary, że przyjdzie powtórnie, jak sam zapowiedział. Jednak nie znaczy to, że teraz jest nieobecny.