91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Poniedziałek, 26.07.2021 r.
Imieniny: Anna, Grażyna, Mirosława

23 grudnia – św. Serwulusa

O św. Serwulusie wspomina św. Grzegorz I Wielki, papież w ,, Dialogach” oraz w homiliach na uroczystość św. Piotra Apostoła. Papież pisze w tych pismach , że św. Serwulus był     ,, ubogi w środki pomocy, ale bogaty w zasługi”. Doświadczony cierpieniem, sparaliżowany – otrzymaną jałmużnę rozdawał biednym. Prosił , by każdego dnia czytano mu Pismo św., sam i z pielgrzymami wyśpiewywał Bogu hymny pochwalne. Przed swoją śmiercią prosił, by zamilkli w śpiewie, mówiąc: ,, Czy nie słyszycie hymnów, jakie śpiewają w niebie?”.

22 grudnia – św. Franciszka Ksawera Cabrini, zakonnica

Franciszka urodziła się w 1850 roku w Lombardii. Po studiach nauczycielskich pracowała w szkole, wkrótce jednak zapragnęła poświęcić się na wyłączną służbę Bożą. Wstąpiła do Sióstr Opatrzności, gdzie przebywała 6 lat. W 1880 roku założyła z siedmioma towarzyszkami zgromadzenie Misjonarek Najświętszego Serca Jezusowego, którego celem była praca zarówno wśród wierzących, jak i niewierzących.

W tę ostatnią niedzielę Adwentu w liturgii słyszymy pytanie Boga, które jest skierowane do Dawida: czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Bóg chce zamieszkać na ziemi, chce być z ludźmi. Dlatego prorok Natan ostro wypomina Dawidowi: Ty zbudowałeś sobie pałac, urządziłeś sobie piękny dom, a Bóg mieszka w namiocie – tak jakby mówił – a Bóg jest BEZDOMNY!!!

Rozważanie do Słowa Bożego na 20.12.2014 r.

Iz 7,10-14 Ps 24 Łk 1,26-38

 

Opis zwiastowania, który znamy z Ewangelii według św. Łukasza zawiera w sobie ważną i uniwersalną naukę. Zdaje się bowiem dobrze wyrażać sposób w jaki Pan Bóg odnosi się do każdego człowieka. Choć tylko Maryja – Niepokalanie poczęta, wybrana na Matkę Jezusa Chrystusa, jest „łaski pełna”, to jednak Pan Bóg swojej łaski nie szczędzi nikomu z nas. Podobnie, choć tylko Maryja została wybrana i powołana do bycia Matką Zbawiciela, to jednak w Bożych oczach każdy człowiek jest wybrany i powołany do czegoś.

Sdz 13,2-7.24-25a; Ps 71; Łk 1,5-25

Adwent jest czasem, kiedy można doświadczyć spełnienia tego wszystkiego, co dla nas jest marzeniem. Ludzie w tym czasie doświadczają wielkiej dobroci. W wymiarze duchowym jest to również moment wzrostu. Z nadziei rodzi się miłość! Wielką nadzieją dla Narodu Wybranego był Mesjasz, który się narodził. Analizując karty Pisma Świętego widzimy, że sama nadzieja nie wystarcza, potrzeba czegoś jeszcze. Konieczne jest osobiste zaangażowanie, wypatrywanie Mesjasza, aby nie przegapić jego narodzin. Adwent to czas mojej aktywności.