91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Piątek, 07.08.2020 r.
Imieniny: Dorota, Konrad, Kajetan

Uczniowie schodzą z góry Tabor. Przed chwilą widzieli Eliasza i Mojżesza, którzy towarzyszyli Jezusowi i rozmawiali z Nim. Eliasz został wzięty do nieba na ognistym wozie i panowało przekonanie, że gdy wróci, nastąpi koniec, przyjdzie Mesjasz. Stąd ciekawe jest pytanie: dlaczego musi przyjść najpierw Eliasz? I jeszcze ciekawsza jest odpowiedź… JUŻ jest koniec, Eliasz JUŻ przyszedł.

Adwent to propozycja postawy, która ma wydać owoce.

Ewangeliczny obraz krótkiego porównania z zabawy palestyńskich dzieci jest dla Pana Jezusa sposobnością, aby nam powiedzieć rzeczy ważne. Przekomarzanie się, kaprysy, złe humory powodują, że zabawa dwóch grup dzieci nie doszła do skutku.

Dla kogo jest Boże Królestwo? Pierwsza odpowiedź, jaka nasuwa się na myśl jako pierwsza to – dla wszystkich. Słowo wszyscy, to ogólnik, który może sprawić, że sprawa przeznaczenia Królestwa Bożego zacznie się nam zacierać. Pewnie zabrzmi to jak paradoks, ale Królestwo Boże jest dla cierpliwych gwałtowników. Dlaczego owi ludzi o gwałtownym usposobieniu mają być cierpliwi? Człowiek gwałtowny zapala się do jakiegoś wyznaczonego zadania, ale nie zawsze je ukończy. Trudności i kłopoty, które stają się przeszkodą uniemożliwiają osiągnięcie celu. Dlatego potrzeba cierpliwości! Ma ona pomóc w tym, by chęć osiągnięcia celu powracała jak bumerang. Boży, a jednocześnie cierpliwy gwałtownik nie żyje chwilą, emocjami, ale zdaje sobie sprawę z zadania, jakie stoi przed nim. Tak jak w przypadku Jana Chrzciciela, który pokazał całym swoim życiem jak głosić Jezusa Chrystusa.

10 grudnia - św. Grzegorza III, papieża

Św. Grzegorz urodził się w 690 roku. Z pochodzenia był Syryjczykiem. Na papieża został wybrany przez aklamację ludu rzymskiego. Grzegorz III imponował wymową, władał greką, łaciną i j. syryjskim. Podejmował kroki polityczne, mające na celu wsparcie ewangelizacji Europy północnej. Popierał także życie monastyczne, otwierał nowe klasztory, zreorganizował nabożeństwa. Wystawił kilka nowych kościołów w Rzymie, umocnił też mury w Wiecznym Mieście.

Zmarł w Rzymie 27 lub 28 listopada 741 roku. Jego ciało złożono w bazylice św. Piotra w wybudowanej przez niego kaplicy Zbawiciela i NMP.

Anna Tusznio

W dzisiejszym pierwszym czytaniu powraca motyw przygotowywania dróg dla Pana i prostowania ścieżek dla Niego (por. Iz 40,3), który pojawił się w liturgii słowa w ostatnią niedzielę. Jest to zatem dla nas wyraźne wskazanie, aby oczyścić szlak z tego wszystkiego, co uniemożliwia przejście Panu. I nie chodzi to o dziury, kamienie czy pustynny piasek (jak w przypadku dosłownie rozumianej drogi), ale o nasze grzechy, wady, niezałatwione sprawy i braki. Jezus, chcąc przyjść do nas, mógłby nie przebrnąć przez te przeszkody, które blokują Mu dotarcie do nas.