91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Wtorek, 21.03.2023 r.
Imieniny: Lubomir, Benedykt, Mikołaj

Żywa lekcja historii przed nami. Przeniesiemy się do epoki napoleońskiej. 18 lutego będziemy świadkami walk Wielkiej Armii Napoleona Bonapartego, w skład której wchodziły również polskie oddziały pod dowództwem gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, wyzwalającej Tczew z rąk pruskich. Ponad stu rekonstruktorów z całej Polski w umundurowaniu i uzbrojeniu z epoki, stoczy bitwę zakończoną kapitulacją wojsk pruskich.

Miejski system ciepłowniczy Kościerzyny jest w przededniu energetycznej i ekologicznej rewolucji. Dzięki zastosowaniu kogeneracji na gaz ziemny Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o.o. będzie wytwarzać ciepło i energię elektryczną, ograniczając spalanie węgla i biomasy leśnej.


Na zadania te samorząd pozyskał prawie 7 mln zł wsparcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  - na budowę kogeneratorów oraz 12,6 mln zł w formie pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowane przez NFOŚiGW inwestycje w Kościerzynie obejmą budowę instalacji wysokosprawnej kogeneracji na gaz ziemny w dwóch lokalizacjach. W istniejącej kotłowni węglowej K-1 przy ul. Tetmajera zakłada się instalację agregatu kogeneracyjnego o mocy 1,2 MWe i 1,291 MWt wraz z gazową pompą ciepła i niezbędną infrastrukturą oraz budowę instalacji wysokosprawnej kogeneracji na gaz ziemny z wykorzystaniem dwóch silników gazowych (o mocy cieplnej 1,36 MWt każdy i mocy elektrycznej 1,2 MWe każdy).

Na terenie kościerskiej oczyszczalni ścieków zostanie zainstalowany agregat kogeneracyjny (o mocy 0,999 MWe i 1,239 MWt) wraz z gazową pompą ciepła. Projekt zakłada również budowę niezbędnej infrastruktury, w tym m.in. stworzenie 1 km sieci ciepłowniczej i budowę pompowni sieciowej w celu włączenia jednostki do miejskiego systemu ciepłowniczego. Wszystkie inwestycje zostaną zakończone do grudnia 2025 r.

 Ekologiczne inwestycje w Kościerzynie NEWS:

(Fot. Pexels z Pixabay, UM Kościerzyna)

Realizacja robót budowlanych w ramach modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 201 od Maksymilianowa do Gdyni, wraz z liniami nr 214 Somonino – Kartuzy i nr 229 Glincz – Kartuzy przypadnie na lata 2023-2027. Na odcinku od Kościerzyny do Somonina pierwsze zamknięcia planowane są na II połowę bieżącego roku.


Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 201 od Maksymilianowa do Gdyni, wraz z liniami nr 214 Somonino – Kartuzy i nr 229 Glincz – Kartuzy, zostanie zrealizowana w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”, który aktualnie jest przewidziany do realizacji do roku 2027.

 Zasadnicze prace na linii nr 201 będą realizowane w podziale na 7 kontraktów. Na pierwszy z nich w lipcu 2022 r. został ogłoszony przetarg, kolejne 3 zostaną ogłoszone w 2023 r., a pozostałe w 2024 r. Realizacja robót budowlanych przypadnie na lata 2023-2027. Na ten czas ruch pociągów po linii nr 201 będzie etapowo wstrzymywany i wprowadzona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza. W zakresie odcinka od Kościerzyny do Somonina pierwsze zamknięcia planowane są na II połowę bieżącego roku – pociągi będą mogły kursować jedynie do Somonina. W 2024 r. rozpocznie się modernizacja kolejnego z odcinków – od Somonina do stacji Gdańsk Osowa. Zostanie wówczas uruchomiony tzw. bajpas kartuski, czyli trasa objazdowa po liniach nr 234 i 229 od Gdańska Kiełpinka przez Starą Piłę i Glincz do Kartuz, w celu utrzymania alternatywnego połączenia Gdańska z Kartuzami. Planuje się również równolegle modernizację linii 214, tak aby mógł zostać utrzymany ruch pociągów do Somonina właśnie po tej linii przez Kartuzy.

 Prace modernizacyjne na odcinku linii nr 201 od Rębiechowa do Gdańska Osowej, i dalej do Gdyni, zaplanowano w sposób umożliwiający prowadzenie ruchu pociągów po jednym torze z założeniem krótkich, kilkudniowych zamknięć. PLK S.A. w pierwszej kolejności, w roku 2024, planują przeprowadzić prace na odcinku Rębiechowo – Gdańsk Osowa wraz z elektryfikacją, aby umożliwić wjazd pociągów z linii PKM do Gdańska Osowej z wykorzystaniem sieci trakcyjnej.

Najnowszy harmonogram elektryfikacji i modernizacji linii 201 Gdynia-Koscierzyna:

Są tak smaczne, że nie sposób sobie ich odmówić.

Artykuł sponsorowany

Artykuł sponsorowany

Rok 2022 zamknął się liczbą 335 urodzonych dzieci w gminie Kartuzy. Na świat przyszły 173 dziewczynki i 162 chłopców. Zmarło 341 mieszkańców.


Już kilku lat temu gmina Kartuzy straciła pozycję lidera pod względem liczby mieszkańców w powiecie kartuskim. Wyprzedza ją gmina Żukowo, gdzie na koniec 2022 roku liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy wyniosła 42 784 osoby. Populacja gminy Żukowo wzrosła w samym roku 2022 o 1041 mieszkańców, a w ostatnich 7 latach – o ponad 10 tysięcy.

Rok 2022 podsumowuje burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński:
Gmina Kartuzy w liczbach mieszkańców za 2022:

 Pierwsze dzieci AD 2023 urodzone w kartuskim szpitalu

Foto: Gerd Altmann z Pixabay

W programie Ciepłe Mieszkanie dofinansowanie otrzyma ponad 50 pomorskich gmin. Trafi do nich kwota 79 mln zł. Największa dotacja na Pomorzu – w kwocie 12,75 mln złotych trafi do gminy Kartuzy. To także jedna z największych umów z Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w całej Polsce.


Jak podkreślał podczas podpisania umowy pomiędzy gminą a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, na dofinansowanie Szymon Gajda – prezes WFOŚiGW w Gdańsku, Pomorze jest jednym z liderów w Polsce pod względem wykorzystania środków w Ciepłym Mieszkaniu 

Pieniądze z programu Ciepłe Mieszkanie przeznaczone zostaną na wymianę tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych. Emisja dwutlenku węgla rocznie obniży się o 17 000 ton. 

Ciepłe mieszkanie - informacje dla mieszkańców artuz:

Na podpisaniu umowy był obecny wojewoda Dariusz Drelich.

Powiedział: "Od lat konsekwentnie dążymy do poprawy warunków życia mieszkańców. Robimy to wdrażając kolejne programy i, co warte podkreślenia, w porozumieniu z różnymi środowiskami i organizacjami społecznymi. Cel jest bowiem wspólny – na mapie kraju zmniejszyć liczbę miast i miejscowości z zanieczyszczonym powietrzem. Dofinansowanie w programie „Ciepłe Mieszkanie” to uzupełnienie oferty względem wdrażanego już od 2018 roku programu „Czyste Powietrze” i kolejny krok w dobrym kierunku. Dziękuję tym samorządom, które już się do programu przyłączyły. Pomorzanie chętnie korzystają z takiej formy uzyskania bezzwrotnych dotacji, czego dowodem jest podpisywana dziś przez gminę Kartuzy i WFOŚiGW w Gdańsku umowa na kwotę 12,75 mln złotych. Pozwoli ona zrealizować inwestycje aż w 500 lokalach mieszkalnych. To największa umowa podpisywana w ramach województwa pomorskiego i jedna z największych w Polsce. Łącznie do pomorskich gmin w ramach „Ciepłego Mieszkania” trafi 79 mln zł".

Nieefektywne źródła ciepła wymienione zostaną w 500 lokalach mieszkalnych w kartuskich budynkach wielorodzinnych. Wkrótce powstanie regulamin przyznawania dotacji. Wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny zależy od dochodów beneficjenta lub członków jego gospodarstwa domowego i wyniesie od 15 000 do 37 500 zł.
Program realizowany będzie do 2026 roku.  

(na podst. mat. UM Miejski, fot. UM)