91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Poniedziałek, 15.08.2022 r.
Imieniny: Maria, Napoleon, Stefan

W środę 23 marca w godzinach porannych zmarł arcybiskup senior Edmund Piszcz, w latach 1992-2006 metropolita warmiński - poinformowała Kuria Archidiecezji Warmińskiej. Pogrzeb w poniedziałek 28 marca w Olsztynie.

Hierarcha zmarł w 93. roku życia. Informacje o pogrzebie zostaną podane w późniejszym terminie.
"Z chrześcijańską nadzieją na życie wieczne w niebie informujemy, że dnia 23 marca 2022 roku, w godzinach porannych, odszedł do Domu Ojca Ksiądz Arcybiskup senior Edmund Piszcz. Zmarł w 93. roku życia. Informacje o pogrzebie zostaną podane w późniejszym terminie" - poinformowała na swoich stronach Kuria Archidiecezji Warmińskiej.

Abp Edmund Piszcz urodził się 17 listopada 1929 roku w Bydgoszczy. Wyświęcony na kapłana został 10 maja 1956 roku. Prekonizowany na biskupa tytularnego Aurusulum i mianowany biskupem pomocniczym diecezji chełmińskiej 3 kwietnia 1982 roku.

Konsekrowany na biskupa 20 maja 1982 roku. Mianowany Administratorem Apostolskim sede plena Diecezji Warmińskiej 11 listopada 1985 roku. Objął kanonicznie rządy Diecezją Warmińską 30 listopada 1985 roku we Fromborku. Od 22 października 1988 roku Biskup Warmiński. Od 25 marca 1992 roku do 30 maja 2006 roku Arcybiskup Metropolita Warmiński.

Jako zawołanie biskupie obrał słowa: DILIGIMUS OPERE ET VERITATE (Miłujmy czynem i prawdą).

W ramach prac Konferencji Episkopatu Polski był przewodniczącym Komisji Misyjnej, Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek oraz Zespołu ds. Kontaktów z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim, a ponadto wszedł w skład Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną i Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec.

Przewodnicząc Komisji Misyjnej w latach 1983–1994, utworzył Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie oraz zorganizował w 1992 r. Krajowy Kongres Misyjny w Częstochowie. Równocześnie przez 6 lat pełnił funkcję krajowego dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. W latach 1989–1994 był też członkiem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.

archwarmia.pl, lk / Olsztyn

Wypowiedź abp. Edmunda Piszcza dla Radia Głos z 11.05.2016 rok:

Abp E. Piszcz odwiedzający swojego kolegę z seminarium pelplińskiego ks. prałata K. Myszkowskiego w Piasecznie (2016 r.)

Kuria Archidiecezji Warmińskiej ogłosiła program uroczystości pogrzebowych zmarłego w środę abp. Edmunda Piszcza, w latach 1992-2006 metropolity warmińskiego. Hierarcha zmarł w 93. roku życia, 66. roku kapłaństwa i 40. roku biskupstwa. Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem metropolity warmińskiego abp. Józefa Górzyńskiego zostanie odprawiona w poniedziałek 28 marca. Ciało Zmarłego zostanie złożone w Krypcie Arcybiskupów Warmińskich katedry św. Jakuba Apostoła w Olsztynie.
"Z chrześcijańską nadzieją na życie wieczne w niebie informujemy, że dnia 23 marca 2022 roku, w godzinach porannych, odszedł do Domu Ojca Ksiądz Arcybiskup senior Edmund Piszcz. Zmarł w 93. roku życia. Informacje o pogrzebie zostaną podane w późniejszym terminie" - poinformowała dziś na swoich stronach Kuria Archidiecezji Warmińskiej.

Pożegnanie abp. Piszcza rozpocznie się od uroczystości żałobnych w niedzielę 27 marca. Tego dnia o godz. 9.00 nastąpi wprowadzenie trumny do sali w Centrum św. Jakuba przy bazylice katedralnej św. Jakuba w Olsztynie. Tam też do godz. 18.15 potrwa czuwanie modlitewne i będzie okazja do pożegnania śp. arcybiskupa.

Następnie trumna zostanie wyprowadzona z Centrum św. Jakuba do bazyliki katedralnej św. Jakuba Apostoła w Olsztynie. Tamże o godz. 19.00 rozpocznie się Msza św. żałobna pod przewodnictwem bp. Janusza Ostrowskiego, po czym w godz. 20.00-21.00 ponownie nastąpi czuwanie modlitewne.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dzień później. O godz. 9.00 zaplanowano jutrznię pogrzebową w bazylice katedralnej, potem do godz. 10.45 czuwanie modlitewne oraz od 11.00 modlitwę różańcową.

W południe rozpocznie się Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem metropolity warmińskiego abp. Józefa Górzyńskiego. Ciało zmarłego arcybiskupa zostanie złożone w Krypcie Arcybiskupów Warmińskich w bazylice katedralnej św. Jakuba Apostoła w Olsztynie.

Abp Edmund Piszcz urodził się 17 listopada 1929 r. w Bydgoszczy. Liceum ogólnokształcące ukończył w 1950 r. w Olsztynie i po uzyskaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Chełmińskiej w Pelplinie. Święcenia kapłańskie przyjął 10 maja 1956 r. Po święceniach pracował jako wikariusz przy katedrze w Pelplinie.

W 1958 r. rozpoczął studia z historii Kościoła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie uzyskał stopień doktora na podstawie pracy: „Geneza i przebieg toruńskiego Colloquium Charitativum za Władysława IV w 1645 roku”.

Po powrocie z Lublina został wykładowcą historii Kościoła oraz języków łacińskiego i niemieckiego w pelplińskim seminarium, dyrektorem miejscowego Archiwum Diecezjalnego, a dwa lata później prefektem w seminarium.

3 kwietnia 1982 r. św. Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym chełmińskim. Sakrę biskupią przyjął 20 maja 1982 r. z rąk abp. Józefa Glempa. Jego zawołaniem biskupim były słowa zaczerpnięte z listu św. Jana: „Miłujmy czynem i prawdą”.

28 listopada 1985 r. został administratorem apostolskiego sede plena diecezji warmińskiej, a od 22 października 1988 r. pełnił urząd biskupa warmińskiego. Po reformie administracyjnej Kościoła w Polsce w 1992 r. papież mianował go pierwszym arcybiskupem metropolitą warmińskim.

W Konferencji Episkopatu Polski pełnił funkcje jako przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek oraz Zespołu ds. Kontaktów z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim, członek Zespołów ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną oraz ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec. W latach 1983-1995 był przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Zasiadał w Radzie Głównej Konferencji Episkopatu Polski, a w latach 1989-1994 watykańskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.

Podczas jego posługi pasterskiej na Warmii został wybudowany nowy gmach seminarium „Hosianum” w Olsztynie. Przygotował pielgrzymkę św. Jana Pawła II w 1991 r. oraz odpowiadał za reorganizację struktur kościelnych po utworzeniu metropolii warmińskiej.

Powołał do istnienia wiele instytucji m.in. domy samotnej matki, Archidiecezjalne Centrum Charytatywne im. Jana Pawła II „Caritas” w Olsztynie, przedszkole diecezjalne.

Podjął starania, by pięć świątyń warmińskich otrzymało od Stolicy Apostolskiej godność bazyliki mniejszej. Ustanowił wiele sanktuariów diecezjalnych.

W 2006 r. przeszedł na emeryturę. Do ostatnich dni swojego życia był aktywny duszpastersko.

lk, archwarmia.pl / Olsztyn