91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Środa, 30.11.2022 r.
Imieniny: Justyna, Andrzej, Konstanty

Radio GłosW XXVI Roku Działalności

Studium Organistowskiego Diecezji Pelplińskiej ogłaszamy nabór na rok szkolny 2015/2016

Terminy przesłuchań wstępnych

27 czerwca      – godz. 12.00

5 września       – godz. 10.00

 

Warunkiem przyjęcia do Studium Organistowskiego jest zdanie egzaminu wstępnego, który obejmuje:

·      wykonanie na fortepianie trzech zróżnicowanych stylistycznie utworów (polifoniczny, sonatina lub forma sonatowa, etiuda bądź utwór dowolny),

·      zaśpiewanie przygotowanej przez kandydata pieśni kościelnej

·      przesłuchanie ogólnomuzyczne, sprawdzające słuch i znajomość zasad muzyki.

 

Do Studium przyjmowani są kandydaci, którzy posiadają wiedzę i umiejętności muzyczne na poziomie ukończonej szkoły muzycznej I stopnia. W wyjątkowych wypadkach, po stwierdzeniu predyspozycji muzycznych, do Studium mogą być przyjęci kandydaci nie posiadający wykształcenia muzycznego. Kandydaci bez przygotowania muzycznego podlegają przesłuchaniu sprawdzającemu predyspozycje słuchowe oraz głosowe. Wymagane jest przygotowanie i wykonanie wybranej pieśni kościelnej.

Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje komisja egzaminacyjna.

 

Wymagane dokumenty:

·      podanie

·      życiorys

·      świadectwo wykształcenia muzycznego (kopia)

·      opinia proboszcza o kandydacie

·      dwie fotografie