91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Sobota, 25.06.2022 r.
Imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm

W sobotę 23 maja biskup pelpliński Ryszard Kasyna udzielił święceń prezbiteratu 12 diakonom.

W szczelnie wypełnionej wiernymi bazylice katedralnej w Pelplinie odbyła się uroczysta liturgia święceń.

Słowo wprowadzenia ks. prał. A. Bączkowskiego 23.05.2015:

Słowo wstępne biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny 23.05.2015:

Przedstawienie kandydatów do święceń 23.05.2015:

Homilia ks. biskupa R. Kasyny 23.05.2015:

Podziękowanie neoprezbiterów 23.05.2015:

Słowo końcowe ks. biskupa diecezjalnego 23.05.2015:


 

Biskup Pelpliński - wypowiedź po udzieleniu Święceń Kapłańskich:

ks. rektor Antoni Bączkowski:

ks. neoprezbiter Grzegorz Miotk:

ks. neoprezbiter Andrzej Wensierski:

kleryk Aleksander Sawicki:

Rodzice neoprezbitera Państwo Węsierscy:

Rodzice neoprezbitera Państwo Kulwikowscy:

ks. prob. Wiesław Herold:

 Galeria zdjęć »

Udzielając sakramentu święceń biskup pelpliński Ryszard Kasyna apelował: „prośmy, by nasi neoprezbiterzy nie upodobnili się do świata, ani w myśleniu, ani w stylu życia”.

         W uroczystej liturgii wzięli udział liczni księża oraz rodziny nowoświęconych kapłanów. Na jej rozpoczęcie rektor Wyższego Seminarium Duchownego nawiązał do słów bł. Matki Teresy z Kalkuty, która powiedziała: „dajcie nam świętych kapłanów a problemy świata zostaną rozwiązane”. Ks. prał. Antoni Bączkowski dołączył zachętę do modlitwy, aby Bóg „przymnożył nam nowych powołanych”.

         Po przedstawieniu kandydatów do święceń bp Kasyna powiedział w ramach homilii, że kapłaństwo „jest najpiękniejszym darem jaki może być udziałem człowieka”. Hierarcha dodał, że „powołanie jest zawsze darmowe, pochodzi od Pana Boga, nie można sobie na nie zasłużyć, jest zawsze darem”.

Ukazując zadania kapłanów bp Kasyna stwierdził, że „mają oni głosić Bożą Mądrość a nie swoją, ludzką”. Mówił dalej, że prezbiterzy „mają głosić Boże prawa a nie ludzkie, mają głosić cywilizację zbawienia a nie potępienia, mają również głosić cywilizację miłości a nie nienawiści, mają też głosić cywilizację prawdy a nie kłamstwa, głosić wszystkim i wszędzie zbawienie”.

Potrzebę posługi kapłańskiej biskup pelpliński opisał wskazując na współczesne europejskie trendy, gdzie „buduje się własny porządek, często nie wspominając nawet o Panu Bogu”. Biskup zarzucił, że dzisiejszy świat tworzy prawa i konstytucje „dla tych, którzy nie znają krzyża Chrystusowego”. Wydawać się może, kontynuował hierarcha, że współczesny świat „udaje, że nie ma kościołów, że w domach nie ma świętych obrazów a dzieci i starsi nie noszą na piersi medalików i krzyżyków”.

W tym kontekście bp Kasyna apelował: „prośmy, by nasi neoprezbiterzy nie upodobnili się do świata, ani w myśleniu, ani w stylu życia”. Do nowoświęconych księży kaznodzieja, za papieżem Franciszkiem,  kierował prośbę, aby „nie przyjmowali mentalności menadżera, ale sługi na wzór Jezusa”.

W końcowej części homilii biskup diecezjalny zachęcał, żeby neoprezbiterzy byli pasterzami: „gromadźcie tych, którzy chcą Boga, ale również tych, którzy stoją z boku Kościoła”. W zakończeniu hierarcha stwierdził: „kapłaństwo zawsze pozostaje w objęciach Krzyża, bo jest Chrystusowe” i dodał „Odwagi! Stawajcie do służby Kościołowi i nieście pod Krzyż Zbawiciela troski Ludu Bożego, który zostanie wam powierzony”.

Przed błogosławieństwem przedstawiciel nowych kapłanów dziękował za udzielenie święceń. Ks. Grzegorz Miotk podkreślił, że neoprezbiterzy przyjęli posługę kapłańską, czyli zadania „szafarza i sługi”, w imię „jednej tożsamości kapłańskiej”, świadomi „niezasłużonego daru”.

Wyświęceni dzisiaj nowi prezbiterzy diecezji pelplińskiej rozpoczną swoją posługę 1 lipca.

Po dzisiejszych święceniach kapłańskich w pelplińskim seminarium pozostaje  72 alumnów.