91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Piątek, 19.08.2022 r.
Imieniny: Konstancja, Emilia, Julian

Zmarł ks. prof. Franciszek Drączkowski

 15 marca 2018 roku odszedł do wieczności ks. prof. Franciszek Drączkowski .
Ksiądz Franciszek Drączkowski urodził się 26 kwietnia 1941 roku w Fordonie (obecnie dzielnica Bydgoszczy). W roku 1966 roku przyjął święcenia kapłańskie. W roku 1968 został skierowany na studia specjalistyczne z patrologii w Instytucie Historii Kościoła KUL w Lublinie. Po roku podjął równolegle regularne studia z filologii klasycznej na Wydziale Nauk Humanistycz­nych KUL. W czerwcu 1970 roku uzyskał licencjat i sto­pień magistra teologii z zakresu historii Kościoła. We wrześniu 1973 roku uzyskał stopień magistra filologii klasycznej. W listopadzie tegoż roku obronił pracę doktorską z patrologii Formy i zasady pierwszych wspólnot chrześcijańskich na podstawie „Stromatów” Klemensa Aleksan­dryjskiego. Bezpośrednio po tym został skierowany na dalsze studia do Rzymu, gdzie w latach od 1973 do 1976 studiował w Institutum Altioris Latinitatis w Universita Salesiana. W czerwcu 1975 roku uzyskał licencjat ex litteris classicis et christianis. W roku 1982 zaczął wykładać patrologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie oraz sakramentologię patrystyczną w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. W 1983 roku został powołany na stanowisko p.o. kierownika Katedry Patrologii. Powierzono mu wykłady kursoryczne z patrologii na Wydziale Teologicznym oraz prowadzenie seminarium naukowego. W 1984 roku został zatrudniony na stanowisku docenta w KUL oraz otrzymał nominację na kierownika Ka­tedry Patrologii. 27 stycznia 1992 roku został zatrudniony na stanowisku profesora nad­zwyczajnego KUL; w marcu tegoż roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. 17 maja 1997 r. został zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Patrologii Greckiej KUL. W latach 1994-1997 był pierwszym rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.

W lutym 1988 r. ks. F. Drączkowski został mianowany Kapelanem Honorowym Jego Świątobliwości Jana Pawła II, a w 1997 r. został mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły Katedralnej Toruńskiej. Dnia 18 października 1999 r. otrzymał nagrodę Rektora KUL „Za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe oraz kształcenie kadr naukowych”.

Zmarł 15 marca 2018 roku.

 

INFORMACJA  O   POGRZEBIE

ŚP.  KS.  PRAŁATA  PROF.  FRANCISZKA  DRĄCZKOWSKIEGO 

 

Kuria Diecezjalna w Pelplinie uprzejmie informuje, że dnia 15 marca 2018 roku zmarł w wieku 77 lat życia i 52 lat kapłaństwa, śp. ks. prałat profesor Franciszek Drączkowski.

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. prof. Franciszka Drączkowskiego rozpoczną się eksportą pod przewodnictwem biskupa toruńskiego seniora Andrzeja Suskiego, dnia 20 marca 2018 r. o godz. 18.30 w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie. Msza Święta pogrzebowa sprawowana będzie w ww. świątyni pod przewodnictwem biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny     w środę, 21 marca 2018 roku, o godz. 11.00.

Ciało kapłana spocznie na cmentarzu parafialnym w Bydgoszczy-Fordonie (ul. Samotna/Piastowa).

Polecamy śp. Księdza Profesora Bożemu Miłosierdziu oraz modlitwie duchowieństwa i wiernych.  

Requiescat in pace 

 

Ks. Adam Kałduński

Kanclerz