91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Wtorek, 27.09.2022 r.
Imieniny: Damian, Wincenty, Kosma

Dnia 15 lutego 2015 r. Papież podjął decyzję o kanonizacji trzech błogosławionych kobiet, które żyły w XIX wieku. Chodzi o Francuzkę Jeanne Émilie de Villeneuve, założycielkę zgromadzenia sióstr Niepokalanego Poczęcia, i dwie Arabki z Ziemi Świętej. Są nimi: Maria Alfonsyna Danil Ghattas z Jerozolimy, założycielka tamtejszego zgromadzenia sióstr Różańca św., i karmelitanka Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, znana mistyczka, urodzona koło Nazaretu, a zmarła w założonym przez siebie klasztorze w Betlejem. Wszystkie trzy błogosławione zostaną kanonizowane 17 maja razem z włoską błogosławioną Marią Krystyną od Niepokalanego Poczęcia, również założycielką żeńskiego zgromadzenia zakonnego. Decyzja w sprawie jej kanonizacji zapadła już wcześniej.

 

Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego ( Miriam Baouardy)  - założyła Karmel w Betlejem, gdzie zmarła i znajdują się jej relikwie. Jest to jedno z miejsc, które odwiedza wielu pielgrzymów przybywających do Betlejem.

Maria urodziła się  w 1846 roku w wiosce Abellin, niedaleko Nazaretu Określana jako           ,, Kwiat z Ziemi Świętej” lub ,, Mała Arabka” przybrała imię Marii od Jezusa Ukrzyżowanego. Imię to odzwierciedlało wdzięczność wobec Maryi za dar narodzin wyproszony przez jej rodziców w Betlejem i głębokie zjednoczenie z Maryją i Ukrzyżowanym . Ta palestyńska Błogosławiona w swojej pokorze wobec Jezusa sama nazwała się ,, Małe nic”.

W życiu Mariam Baouardy już od dzieciństwa miały miejsce szczególne działania Boże, które z biegiem lat coraz bardziej się uwidaczniały. Uciekła prze zamążpójściem, później zmuszana do przejścia na Islam została ciężko ranna. Wychodząc cudownie z choroby  - ujrzała kobietę, którą identyfikowała z Maryją, zapowiadającą jej przyszłość:

,,Nie zobaczysz już swojej rodziny; wyjedziesz do Francji, gdzie wstąpisz do zakonu. Będziesz najpierw dzieckiem św. Józefa, zanim staniesz się córką św. Teresy. Przyjmiesz habit karmelitański w jednym domu zakonnym, śluby złożysz w drugim, a umrzesz w trzecim, w Betlejem”.

Proroctwo to z biegiem czasu się realizował o w życiu bł. Marii. Najpierw wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Józefa, później została przyjęta do Karmelu w Pau. Następnie została wysłana do Betlejem w celu założenia Karmelu w swej ojczystej ziemi. W życiu zakonnym szczególnie realizowała miłość bliźniego, dbając o dobro materialne i duchowe bliźnich. Wyraża to jej prosta modlitwa:

,, Panie Jezu Chryste w ciszy zaczynającego się poranka przychodzę do Ciebie prosząc o pokorę, zaufanie, - Twój pokój, Twoją mądrość, Twoją siłę. Pozwól mi oglądać świat oczami pełnymi miłości. Pozwól mi pojąć, że dzisiejsza moc Kościoła ma źródło w Twoim krzyżu. Pozwól mi moich bliźnich przyjmować jako braci, których chcesz kochać przeze mnie”.

Życie bł. Marii było pełne charyzmatów i nadzwyczajnych faktów. Wielu pisze ,że w życiu tej ,, Małej nic” było ich tyle, ile objawiło się jednocześnie w życiu niewielu świętych: ekstazy , stygmaty, zranienie serca, objawienia, bilokacja, a także dar proroctwa i czytanie w sercach ludzkich. Bł. Maria wyróżniała tez się szczególnym nabożeństwem do Ducha Świętego . Dawna mistrzyni nowicjatu s. Marii tak się wyraziła w 1874 roku:

"S. Maria ma niezwykłe nabożeństwo do Ducha Świętego. Kiedy o Nim mówi, czyni to z takim zapałem, że widać go na twarzy". Nie wystarczyło jej prywatne nabożeństwo do Ducha Świętego, pragnęła do niego zachęcić również kapłanów, zakonników i świeckich”. Przekazała światu piękną modlitwę :

,, Duchu Święty natchnij mnie.

Miłości Boża pochłoń mnie.

Po prawdziwej drodze prowadź mnie.

Maryjo, Matko moja

Spójrz na mnie ,

Z Jezusem błogosław mnie.

Od wszelkiego zła,

Od wszelkiej iluzji,

Od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie”.

 

Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego wskazuje na wiarę , nadzieję , miłość; na to , co w życiu jest najcenniejsze. Wzywa do przebudzenia, wyjścia ze skorupy materializmu i indywidualizmu. Zwraca uwagę na obecność Boga, Jego uwielbienie:

,,Patrz, cała natura, niebo i ziemia uwielbiają Boga, a człowiek, który poznał wielkie dzieła Boże i winien Go uwielbiać, śpi! Chodźmy, rozbudźmy świat”.

,, Czy jestem radosna,  czy smutna,  niech Twe święte Imię będzie błogosławione , Panie!

Czy jestem zatrwożona, czy spokojna, niech Twe święte imię będzie błogosławione, Panie!

Czy cierpię , czy się cieszę, niech Twe święte Imię będzie błogosławione , Panie!”.

 

Bł. Maria zmarła 26 sierpnia 1878 roku w Betlejem. Trwałym znakiem jej obecności jest klasztor Sióstr Karmelitanek na Wzgórzu Dawida. Została beatyfikowana przez św. Jana Pawła II w 1983 roku.

Anna Tusznio

Zobacz zdjęcia z karmelu w Betlejem, gdzie służyła Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego