91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Środa, 08.02.2023 r.
Imieniny: Piotr, Jan, Hieronim

Podczas diecezjalnych obchodów Dnia Życia Konsekrowanego w bazylice katedralnej w Pelplinie, 2 lutego biskup pelpliński Ryszard Kasyna powiedział: „To zakonnicy byli nauczycielami wielu naszych królów, prowadzili nauczanie na wsiach i w miastach, prowadzili uniwersytety, uczyli kultury rolnej, przemysłowej”.       

 

Centralnym elementem obchodów była Msza św. koncelebrowana, na wstępie której bp Kasyna zaznaczył, że „osoby żyjące duchem rad ewangelicznych szczególnie pielęgnują światło Chrystusa”. Hierarcha podkreślił, że intencją wspólnej modlitwy w Święto Ofiarowania Pańskiego są osoby poświęcone Bogu przez konsekrację. Dodał, że światowe obchody Roku Życia Konsekrowanego są również okazją do wdzięczności za ich posługę w różnych strukturach życia Kościoła, także w diecezji i w parafiach.

W homilii biskup diecezjalny zauważył, że życie zakonne jest „darem od Boga dla Kościoła, gdyż są to charyzmaty dane Kościołowi i światu”. Kaznodzieja stwierdził, że można dzisiaj dostrzec brak szacunku dla osób zakonnych i postawy „nie dostrzegające wartości i głębi życia osób konsekrowanych”, często podejmujących działalność charytatywną. Ubolewał, że taki zachowania zdarzają się również w Polsce. Bp Kasyna nawiązał do bolesnych działań zaborców, którzy likwidowali domy zakonne widząc „siłę ludzi ofiarowujących swoje życie Bogu”. Niestety, dodał biskup, takie same praktyki stosowały władzy komunistyczne po II wojnie światowej.

Biskup pelpliński przypomniał o ogromnej roli zakonów w tworzeniu kultury europejskiej i polskiej. „To zakonnicy byli nauczycielami wielu naszych królów, prowadzili nauczanie na wsiach i w miastach, prowadzili uniwersytety, uczyli kultury rolnej, przemysłowej”, mówił biskup zaznaczając, że te stwierdzenia potwierdza cysterska historia Pelplina.

„Każde zgromadzenie uczy jak być prawym człowiekiem”, mówił bp Kasyna, wyliczając najważniejsze formy działalności zakonnej na płaszczyźnie życia społecznego w Polsce, w tym tworzenie przedszkoli i szkół, z których wyszli wybitni absolwenci. „Bez ich działalności i docenienia ich roli społecznej nie można mówić o Europie”, powiedział kaznodzieja.

W ostatniej części homilii bp Kasyna zachęcał siostry, braci i ojców zakonnych, którzy licznie wypełnili katedrę, do odnowienia pierwotnej gorliwości zakonnej i miłości do Chrystusa i Kościoła.

Przed błogosławieństwem szczególnie zauważono tegorocznych srebrnych i złotych jubilatów ślubów zakonnych. Otrzymali oni specjalne błogosławieństwo i życzenia od głównego celebransa.

W słowie końcowym s. Faustyna, referentka wydziału zakonnego kurii pelplińskiej, artykułowała wyjątkowość dnia i roku życia konsekrowanego. „To wielka tajemnica, że nas Bóg wezwał do naśladowania Chrystusa bardziej z bliska przez czystość, ubóstwo i posłuszeństwo”, powiedziała Niepokalanka z Kościerzyny, dodając, że przeżywanie tego dnia ma służyć pogłębieniu wierności Bogu.

Po Mszy św. i wspólnej agapie, osoby konsekrowane wysłuchały konferencji ascetycznej.

Homilia ks. biskupa Ryszarda Kasyny


Zobacz więcej zdjęć w FOTOGALERII >>