91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Poniedziałek, 06.02.2023 r.
Imieniny: Dorota, Bohdan, Ksenia

Radio Głos Nad charyzmatem i zadaniami Papieskich Dzieł Misyjnych w perspektywie Roku Miłosierdzia i Światowego Spotkania Młodych w Polsce zastanawiali się w Częstochowie przedstawiciele różnych środowisk misyjnych z kraju. Uczestnicy zebrania, które odbyło się w dnaich 15 - 17 września 2015 roku modlili się i dyskutowali na Jasnej Górze.

 


   „Celem naszego jesiennego spotkania Papieskich Dzieł Misyjnych i innych środowisk misyjnych jest wspólna refleksja nad tym, jak wykorzystać charyzmaty Papieskich Dzieł Misyjnych, aby umisyjnić wszystkie struktury Kościoła, tak aby móc wyjść z jeszcze większym entuzjazmem poza jego bramy i pójść na peryferie, do czego zachęca i wręcz nawołuje papież Franciszek” – powiedział dyrektor krajowy PDM ks. Tomasz Atłas, który przewodniczył spotkaniu.

   Podczas zebrania bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji podziękował dyrektorom diecezjalnym PDM oraz referentom i promotorom misyjnym za przygotowanie i udział w wielkim świętowaniu misyjnym, jakim był IV Krajowy Kongres Misyjny.

   Prelegentami zjazdu misyjnego byli m.in. ks. Grzegorz Suchodolski, dyrektor Biura Światowych Dni Młodzieży, a także gościem specjalnym był sekretarz generalny Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary z Watykanu o. Ryszard Szmydki OMI. W części sprawozdawczej sekretarze krajowi poszczególnych Papieskich Dzieł przedstawili program na najbliższy rok oraz podzielili się swoimi doświadczeniami i projektami pracy w swoich diecezjach.
 
   W spotkaniu uczestniczyło około 100 osób. Byli to dyrektorzy diecezjalni PDM, referentki i promotorzy misyjni, a także animatorzy świeccy. Diecezję Pelplińską reprezentowali ks. Jerzy Zgoda, dyrektor Dzieła Misyjnego Diecezji Pelplińskiej i kl. Andrzej Patrzykąt, przewodniczący Kleryckiego Koła Misyjnego przy WSD w Pelplinie