91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Wtorek, 07.02.2023 r.
Imieniny: Romuald, Ryszard, Teodor

Radio Głos
5 września 2015 r. w Bazylice katedralnej w Pelplinie odbyły się diecezjalne obchody 25-lecia powrotu katechezy do szkoły.

Galeria zdjęć » 

Uroczystą Mszę św. dla setek katechetów i gości związanych z polską szkołą w Bazylice katedralnej w Pelplinie celebrował biskup pelpliński Ryszard Kasyna.

 

Po liturgii wykład poświęcony współczesnym wyzwaniom i możliwościom nauki religii w szkole wygłosił ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa (KUL).

 

Spotkanie, które zorganizował dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej ks. kanonik dr Jan Doppke, zakończył koncert w katedrze.

Wśród gości obecna była pomorski kurator oświaty Elżbieta Wasilenko.

 

Słowo wstępne ks. biskupa R. Kasyny 5.09.2015:

Homilia ks. biskupa R. Kasyny 5.09.2015:

Słowo końcowe biskupa pelplińskiego 5.09.2015:

Wywiady dla Radia Głos:

Kurator Pomorski Elżbieta Wasilenko 5.09.2015:

Ks. prof. dr hab Paweł Mąkosa 5.09.2015:

5 września w Pelplinie odbyły się diecezjalne obchody 25-lecia powrotu katechezy do szkoły. Podczas uroczystej Mszy św. w bazylice katedralnej biskup Ryszard Kasyna zauważył, że dzisiaj należy „cywilizacji obrazu przeciwstawić prawdę życia”.

We Mszy św. uczestniczyły setki katechetów duchownych i świeckich z terenu diecezji pelplińskiej. Obecna była również kurator pomorski Elżbieta Wasilenko. Najświętszą Ofiarę koncelebrował wraz z prezbiterami biskup pomocniczy Wiesław Śmigiel.

Pierwszą część homilii bp Kasyna poświęcił problemowi banalizacji najwyższych wartości, która dokonuje się od wielu lat w świecie, w tym także w Polsce. Hierarcha ubolewał że banalizacja, która jest „odbieraniem blasku sprawom i faktom” bardzo istotnym oraz spychaniem ich na margines, dotyka rodziny i małżeństwa. Banalizacja obejmuje także, zdaniem kaznodziei, wielu ważnych elementów życia społecznego, w tym idei solidarności, tragedii pod Smoleńskiem, patriotyzmu, świętości narodowych, chrześcijaństwa. „Mamy dzisiaj zjawisko nadawania niektórym sprawom wyższej rangi niż na to zasługują”, stwierdził biskup pelpliński.

Główny celebrans akcentował: „W ramach atrakcyjności nie wygramy dzisiaj z telewizją czy internetem, możemy jednak obecnej w nich manipulacji przeciwstawić mądrość chrześcijańską”. Bp Kasyna dodał, że dzisiaj Kościół ma za zadanie „cywilizacji obrazu przeciwstawić prawdę życia i ducha prawdy chrześcijańskiej”.

Bp Kasyna przypomniał, że zadaniem chrześcijan jest szukanie u Boga mądrości i „pytanie o rzeczy najważniejsze a nie o banały”.

Nawiązując wprost do zadań katechetycznych kaznodzieja mówił, że „trud katechetyczny ma być wyrazem miłości, osobistej wiary katechety, której nigdy nie można odłączyć od życia”. Bp Kasyna podkreślił, że pracy katechetycznej nieustannie powinno towarzyszyć odpowiedzialne świadczenie własnym życiem o Bożej mądrości, o tym czego się naucza.

Na chwile trudne biskup życzył katechetom, aby „Chrystus był umocnieniem w codziennym trudzie, a niekiedy nawet odczuwanym wypaleniu”.

Przed błogosławieństwem biskup pelpliński serdecznie dziękował środowisku szkolnemu, a nade wszystko katechetom, za stały trud nauczania o Bogu i kształtowania młodego pokolenia. Zachęcał również do tworzenia szkolnych kół „Caritas”, udziału w konkursie biblijnym. Bp Kasyna przypominał także o zbliżającym się Roku Miłosierdzia, o Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie oraz o obchodach 1050-lecia Chrztu Polski. Celebrans zarysował  plany inicjatyw diecezjalnych związanych z Nową Ewangelizacją, a szczególnie z formacją młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Po Mszy św. prelekcję poświęconą współczesnym wyzwaniom i możliwościom nauki religii w szkole wygłosił ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Spotkanie w katedrze zakończyły koncert muzyki dawnej.

Galeria zdjęć »