91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Środa, 08.02.2023 r.
Imieniny: Piotr, Jan, Hieronim

Okno live

Galeria zdjęć

 

Wejście Pieszej Pielgrzymki Diecezji Pelplińskiej na Jasną Górę 13.08.2022:

 

XXXI. Piesza Pielgrzymka Diecezji Pelplińskiej

13 sierpnia w południe zakończyła się XXXI. Piesza Pielgrzymka Diecezji Pelplińskiej na Jasną Górę.

Pątnicy wędrowali w pięciu grupach: chojnickiej, kaszubskiej, kociewskiej, tczewskiej i świeckiej. Większość grup wyruszyła 30 i 31 lipca. Dwutygodniowa trasa liczyła od 400 do 500 km a pokonało ją 654 pielgrzymów. Wraz ze świeckimi uczestnikami „rekolekcji w drodze” uczestnikami byli także księża biskupi Ryszard Kasyna i Arkadiusz Okroj, którzy sprawowali Msze św. dla każdej z grup na start i podczas trwania pielgrzymki.

W grupach wędrowało 38 prezbiterów, 12 kleryków a także siostry zakonne. Pielgrzymka podążała pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa”. Każdego dnia centralnym punktem była Msza św. Wymiar duchowy wyrażał się w codziennych wspólnych modlitwach w drodze, przystępowaniu do sakramentu Spowiedzi św., adoracji Najświętszego Sakramentu, w konferencjach głoszonych przez biskupów i prezbiterów.

Radosny wymiar pielgrzymki utrzymywali animatorzy muzyczni, duchową opiekę każdej grupy sprawowali księża – przewodnicy pod kierunkiem szefa całej pielgrzymki ks. Tomasza Mońko.

Aby pielgrzymka była bezpieczna czuwali specjalnie przygotowani do tego porządkowi a służby medyczne pomagały potrzebującym fachowego wsparcia. Bezcenną pomocą pątnikom służyli kwatermistrzowie i inne osoby ich wspierające.

Znakiem, że pątnicy są już blisko upragnionego i ukochanego celu jest popołudnie i wieczór 12 sierpnia, gdy to celu mają już tylko kilka kilometrów. Na miejscach ostatniego postoju i noclegu z bardzo serdecznymi podziękowaniami spotykał się z wszystkimi grupami biskup diecezjalny Ryszard Kasyna. W słowach skierowanych do pielgrzymów ksiądz biskup podkreślał, że „sama pielgrzymka nie jest celem, ale pomaga nam osiągnąć cel ostateczny, jakim jest niebo i życie wieczne”. Hierarcha argumentował, że codzienne zabieganie współczesnego człowieka sprawia, że zapomina o tym celu, dlatego „w świecie jest tak wiele niepokojów i wiele propozycji tego świata sprowadza nas na bezdroża”. W tym kontekście biskup diecezjalny dziękował pielgrzymom za świadectwo wiary i miłości dane podczas pątniczego trudu.

Najbardziej oczekiwany był poranek 13 sierpnia. U stóp Jasnej Góry stanęli pielgrzymi. Witani również przez biskupa Ryszarda Kasynę na błoniach przed klasztorem, inspirowani wzruszającym komentarzem ks. prałata Antoniego Bączkowskiego klękali przed wałami jasnogórskimi i całowali świętą ziemię duchowej stolicy Polski. Następnie poszczególne grupy wchodziły do Kaplicy Cudownego Obrazu Królowej Polski i ze śpiewem, oczami pełnymi łez wzruszenia i szczęścia przez kilka minut powierzali Maryi swój pątniczy trud. Przy Obrazie Czarnej Madonny słowo pozdrowienia kierował do nich i błogosławił im biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej Arkadiusz Okroj.

Tego dnia oprócz pieszych pielgrzymów na Jasną Górę dotarła również Pielgrzymka Rowerowa z diecezji pelplińskiej w pięciu grupach liczących razem około 180 osób pod kierunkiem ks. Tomasza Syldatka.

Ostatnim punktem wspólnej modlitwy w narodowym sanktuarium Maryjnym była Msza św. na Wałach Jasnogórskich sprawowana także dla przybywających tego dnia przed południem pielgrzymów z diecezji szczecińsko-kamieńskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, drohiczyńskiej i rzeszowskiej.

Na zakończenie pielgrzymki pątnicy w wypowiedziach dla Radia Głos dzielili się pierwszymi wrażeniami. Pani Anna z Chojnic podkreśliła: „jest przepięknie, szczęśliwie przyszliśmy do Mamy, zadowoleni przynieśliśmy tutaj nasze intencje za całą diecezję, za nasze rodziny, za kapłanów, za każdego z nas i jest super”.  

ks. Ireneusz Smagliński