91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Poniedziałek, 28.11.2022 r.
Imieniny: Jakub, Lesław, Zdzisław

Gmina Pelplin od kilku miesięcy realizuje zintegrowany projekt rewitalizacyjny, którego łączna wartość opiewa na ponad 5 mln zł.

Głównym celem projektu jest przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych i poprawa jakości przestrzeni publicznej na zdegradowanym obszarze Pelplin w obrębie ulic: Starogardzka, Limanowskiego, Szpitalna i Pólko, zamieszkałym przez ponad tysiąc osób. Cel ten będzie możliwy do osiągniecia poprzez realizację dwóch projektów: Pelplin – nowe horyzonty oraz Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni w obrębie ulic: Starogardzka, Limanowskiego, Szpitalna, Pólko w Pelplinie. Działania te są ze sobą ściśle powiązane, a ich wspólna realizacja zapewni efekt synergii między działaniami społecznymi i infrastrukturalnymi.

Jednym z głównych elementów całego przedsięwzięcia było utworzenie Centrum Wsparcia Rodzin w Pelplinie. Powstało ono w ramach projektu „Pelplin – nowe horyzonty” i jest zlokalizowane w pomieszczeniach przy Placu Grunwaldzkim. Docelowo ma znajdować się w nowym budynku, który zostanie dobudowany do remontowanej sali sportowej przy ul. Starogardzkiej. 

Galeria zdjęć

Centrum Wsparcia Rodzin działa w dwóch płaszczyznach, pierwszą z nich jest specjalistyczne wsparcie rodzin z obszaru rewitalizacji. Obejmuje ono m.in. poradnictwo prawne, warsztaty umiejętności rodzicielskich, poradnictwo psychologiczne, integrację i nabycie umiejętności spędzania czasu wolnego czy też wsparcie rozwojowe. Drugą jest placówka wsparcia dziennego, mająca na celu wsparcie rodzin w zakresie opieki i wychowania dzieci, a także pełni funkcję opiekuńczą (pomoc w odrabianiu lekcji, organizowaniu czasu wolnego, zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań).

- Najmniejszą jednostką społeczną jest rodzina. To właśnie na niej opiera się całe społeczeństwo. Poprzez realizację zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego chcemy przede wszystkim zadbać o nasze społeczeństwo, o pelplińskie rodziny. Niewątpliwie w zadaniu tym pomoże nam utworzone w Pelplinie Centrum Wsparcia Rodzin. Obecnie placówka działa w obszarze rewitalizacji, jednakże zgodnie z założeniami ma ona funkcjonować także po zakończeniu projektu, by każda z pelplińskich rodzin miała możliwość skorzystania z jej usług – powiedział Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Mirosław Chyła

Wsparciem Centrum w latach 2022-2023 objętych zostanie 50 osób ze zdiagnozowanego obszaru zdegradowanego. W ramach zadania pn. „Funkcjonowanie Centrum Wsparcia Rodzin” wdrożone zostaną m.in. następujące działania:

Indywidualne warsztaty dla rodzin (rodziców/dzieci)
Diagnozy psychologiczne dzieci i młodzieży
Zajęcia i działania opiekuńcze w placówce wsparcia dziennego
Usługi prawne
Usługi psychologiczne
Zajęcia tematyczne dla dzieci
Wyjazdy jednodniowe dla rodzin
Obozy dla dzieci i młodzieży
Warsztaty dla dzieci i dorosłych