91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Czwartek, 26.05.2022 r.
Imieniny: Filip, Paulina, Marianna

Rośnie zniecierpliwienie mieszkańców Klonówki, Rywałdu i wielu innych miejscowości Kociewia ze względu na trwający od października 2021 roku remont mostu pomiędzy Klonówką a Rywałdem.

Droga powiatowa nr 2718G, której tenże most jest ważnym elementem jest istotnym szlakiem komunikacyjnym nie tylko dla lokalnej społeczności. Częsty postój prac remontowych, które nie wiadomo dlaczego zostały zaplanowane aż na 10 miesięcy, niepokoi korzystających z tej drogi. Zamknięcie tego szlaku komunikacyjnego generuje dla mieszkańców dotkliwe objazdy, obciąża bardzo gminę w kosztach dowozu dzieci do szkoły w Rywałdzie i wydłuża dotarcie podróżnych do autostrady.

Galeria zdjęć

Dlatego zapytaliśmy Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gd. o stan prac i perspektywy ich zakończenia:

 

Nazwa zadania inwestycyjnego: „Rozbiórka i budowa mostu na rzece Wierzyca w ciągu

drogi powiatowej nr 2718G w miejscowości Klonówka”

Wartość robót budowlanych wynosi ok. 3,5 mln. zł.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa

Infrastruktury w wysokości 50 %. Pozostała część inwestycji jest finansowana przez Powiat Starogardzki.

Przy budowie nowego mostu w Klonówce od 02.09.2021 r. trwają intensywne prowadzone prace przez firmę Roka Budownictwo Sp. z o.o.

W pierwszej kolejności Wykonawca Robót dokonał rozbiórki starego mostu, następnie przygotował platformy robocze dla sprzętu ciężkiego oraz komory robocze ze ścianek szczelnych do wykonania fundamentów. Zostało wykonane głębokie posadowienie dla wszystkich podpór tj. dwóch skrajnych oraz jednej nurtowej w postaci pali CFA. Kolejnym etapem było wykonanie żelbetowych ław fundamentowych na palach. Po wykonaniu fundamentów usunięto tymczasowe komory robocze, wykonano zasypki i wyregulowano brzeg rzeki po obu stronach. Ułożono materace gabionowe w zakresie przewidzianym w projekcie zabezpieczając je dodatkowo drewnianą palisadą.

Obecnie trwa kolejny etap budowy- montaż żelbetowych, prefabrykowanych łupin łukowych, budowa ścian z gruntu zbrojonego z użyciem małogabarytowych bloczków betonowych na ustawionych łukowych prefabrykatach. Po wykonaniu ścian z gruntu zbrojonego, Wykonawca Robót odtworzy nasypy drogowe, wykona nowe szerokie kapy chodnikowe i utwardzone dojścia wraz z nową nawierzchnią bitumiczną na moście. Zostaną zamontowane nowe barieroporęcze oraz zostanie wykonane odwodnienie mostu i jezdni.

Wykonawca Robót prace powinien zakończyć na przełomie Lipca i Sierpnia 2022 r. Ostateczne otwarcie mostu i przejezdność będzie możliwa po dokonaniu ostatecznego, bezusterkowego odbioru przez Powiatowy Nadzór Budowlany. Procedury odbiorowe powinny zamknąć się z końcem Sierpnia 2022 r.