91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Sobota, 29.01.2022 r.
Imieniny: Franciszek, Zdzisław, Zenon

Na linii między Glinczem a Kartuzami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przebudują odcinkowo szlak Kartuzy – Glincz, stację Kartuzy oraz przystanek w Dzierżążnie. Podczas prac planowane są krótkie zamknięcia linii kolejowej bez wpływu na ruch pociągów oraz jedno zamknięcie całodobowe, na okres około 4 miesięcy, którego rozpoczęcie planowane jest od połowy marca 2022 r. Na czas prac wprowadzona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza.


W ramach przygotowań przed rozpoczęciem prac budowlanych dla zadania pn. „Odcinek D – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz – Kartuzy”, wykonawca gromadzi niezbędny materiał budowlany, w tym m. in. szyny, rozjazdy, podkłady i tłuczeń, oraz przygotowuje teren pod realizację inwestycji.

W Kartuzach powstanie nowy peron jednokrawędziowy, a obecny zostanie wydłużony. W Dzierżążnie peron jednokrawędziowy zostanie zastąpiony szerszym peronem dwukrawędziowym. Perony zostaną dostosowane do potrzeb podróżnych o ograniczonych możliwościach poruszania się. Powstanie nowy odcinek linii kolejowej nr 214, tzw. nowa łącznica w rejonie stacji Kartuzy, która umożliwi jazdę pociągów z Kościerzyny i Somonina przez Kartuzy w kierunku Trójmiasta bez konieczności zmiany czoła składu, co skróci czas podróży. Na łącznicy powstaną dwa bezkolizyjne skrzyżowania – wiadukty kolejowe nad drogami wojewódzkimi nr 211 i 224. W Dzierżążnie dodatkowy tor zapewni sprawne mijanie się pociągów. Dzięki nowym urządzeniom i nawierzchni podniesiony zostanie poziom bezpieczeństwa na 3 przejazdach kolejowo-drogowych w Kartuzach i Dzierżążnie. Nowe elementy systemu sterowania ruchem kolejowym zapewnią sprawną i bezpieczną jazdę pociągów.

Zakończenie prac planowane jest do marca 2024 r. Wartość inwestycji, realizowanej w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”, to blisko 180 mln zł netto.

O kolejowych inwestycjach w rejonie Kartuz w najbliższym czasie: