91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Czwartek, 29.09.2022 r.
Imieniny: Michalina, Michał, Rafał

25 kwietnia  w Bibliotece Diecezjalnej w Pelplinie kontynuowano rozpoczęty poprzedniego dnia Pelpliński Areopag.

II i III sesja wykładowa oraz dyskusja stały się okazją do wymiany potrzebnej i bardzo interesującej wiedzy o Pomorzu w kontekście religijności regionu. Sobotnie wykłady miały silne zabarwienie odwołujące się do Katolickiej Nauki Społecznej oraz praktyki duszpasterskiej. W dyskusji powtarzały się wyrazy uznania dla inicjatywy Areopagu, który jest kontynuacją dawnych Spotkań Pelplińskich. Ponieważ tym razy dużo uwagi poświęcono sytuacji na Kaszubach, postulowano, aby następne Areopagi zatrzymały się nad religijnością i szeroką tradycją innych grup etnicznych i rejonów Pomorza Gdańskiego.

 

Materiały skrótowy


Wprowadzenie: ks. prof. Wojciech Cichosz (UMK)


Wykład ks. prof. Henryka Sokorowskiego (UKSW)


Wykład ks. prof.  Jana Walkusza (KUL)


Wykład dr. hab. Michała Kaczmarczyka (UG)


Wykład dr. Krzysztofa Kordy (Instytut Kaszubski)


Wykład o. Janusza Jędryszka (Święta Góra Polanowska)


Dyskusja i Zakończenie


 

Omówienie programu Areopagu:

Trwający od 24 kwietnia dwudniowy „Pelpliński Areopag” poświęcony był religijności Pomorza. Naukowcy i działacze społeczni oraz duszpasterze analizowali trwałe praktyki pobożności ludowej regionu oraz zagrożenia, które niesie współczesność.

Uczestniczący w Areopagu biskup pelpliński Ryszard Kasyna witając zebranych podkreślił, że inicjatywa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest bezpośrednim nawiązaniem do tradycji Spotkań Pelplińskich, które przez kilkadziesiąt lat silnie wpisały się w kulturę północnej Polski. „Ufam, że te spotkania będą w kolejnych latach kontynuowane i doczekają się publikacji materiałów na nich prezentowanych”, mówił bp Kasyna. Hierarcha wyraził przekonanie, że jest to wydarzenie bardzo potrzebne Pomorzu dla zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego i myśli, która rodzi się w tym regionie.

Piątkowe wykłady poświęcone były zagadnieniom ogólnym poświęconym pobożności ludowej. Mówił o tym biskup pomocniczy z Pelplina Wiesław Śmigiel. Tradycji i współczesności pielgrzymowania swój referat poświęcił ks. prof. Jan Perszon (UMK).

W sobotę 25 kwietnia odbyły się dwie sesje wykładowe. Ks. prof. Henryk Skorowski (UKSW) mówił o aksjologicznych dylematach współczesności. O bractwach i stowarzyszeniach religijnych mówił ks. prof. Jan Walkusz (KUL). O świadomym wyborze wartości religijnych we współczesnym społeczeństwie mówił dr hab. Michał Kaczmarczyk (UG). Z bogatej historii towarzystw ludowych na Kaszubach znaczące przykłady prezentował dr Krzysztof Korda z Instytutu Kaszubskiego. Część wykładową zamknął franciszkanin-pustelnik o. Janusz Jędryszek, który ukazał odbudowywaną a słynną przed wiekami na Pomorzu Świętą Górę Polanowską.

Dyskusja końcowa podkreśliła wagę poruszanych w trakcie Areopagu zagadnień. Zastanawiano się nad potrzebą zgłębiania wiedzy o tym, co niezmiennie jest wartościowe w religijności Pomorzan a co też należy pielęgnować, aby przeciwstawić się idącym z Zachodu prądom laicyzacyjnym. W dyskusji wykazano, że zmienia się mentalność i wiedza religijna młodego pokolenia, co jest wyzwaniem dla Kościoła i środowiska kulturotwórczego ziemi pomorskiej.

Pelplińskiemu Areopagowi towarzyszyły liczne wydawnictwa regionalne. Między innymi niedawno wydana Księga Rodzaju w języku kaszubskim.