91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Czwartek, 29.09.2022 r.
Imieniny: Michalina, Michał, Rafał

  "Błogosławiona Bolesławo, naśladowczyni Świętej Rodziny, prowadź nas" - to temat, Międzynarodowego Konkursu Plastyczno-Literackiego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z Polski i zagranicy.

Drugiej edycji konkursu przyświeca hasło: Nazaret- cisza, miłość i rozmodlenie". Błogosławiona zachęcała, aby jedność serc i wzajemna miłość panujące w Świętej Rodzinie były dla każdego wzorem do naśladowania w życiu codziennym.

 

Celem konkursu jest popularyzacja życia i dzieła bł. Bolesławy Lament, wyniesionej na ołtarze przez św. Jana Pawła II, uzmysłowienie doniosłości i aktualności misji błogosławionej we współczesnej rzeczywistości, integracja rodziny poprzez uczestnictwo w konkursie oraz rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia wśród dzieci i młodzieży.  

 

Uczestnicy konkursu powinni wykonać pracę plastyczną ilustrując dowolnie wybraną scenę  z życia i działalności bł. Bolesławy. Opatrzona tytułem praca ma ukazywać cechy (atrybuty) działalności, po których łatwo rozpoznać, że wykonane dzieło dotyczy bł. Bolesławy. Tematem pracy nie może być tylko wizerunek. - Podobne kryteria będą uwzględniane w ocenie prac literackich. Wiersz, modlitwa, opowiadanie powinny nawiązywać do działalności błogosławionej.   

 

Prace konkursowe należy przekazać lub przesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki do 1 marca 2016 roku (obowiązuje data wpływu pracy konkursowej do organizatora) z dopiskiem Konkurs. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w kwietniu 2016 r.

 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy oraz Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny  przy współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i  Wydziału Nauki Katolickiej w Olsztynie.