91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Poniedziałek, 19.03.2018 r.
Imieniny: Józef, Bogdan, Marek

W sobotę 10 marca 2018 roku odbyły się w Chojnicach Diecezjalne Mistrzostwa Ministrantów w piłkę halową. O godz. 9:30 w Chojnickiej Bazylice została odprawiona Msza św. w intencji Służb Liturgicznych Diecezji Pelplińskiej, którą sprawował Ks. Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna.

SZKOLENIE   DLA   FOTOGRAFÓW   I   OPERATORÓW 

SPRZĘTU   AUDIOWIZUALNEGO   W   DIECEZJI   PELPLIŃSKIEJ

 

 

Kuria Diecezjalna informuje, że w sobotę, 14 kwietnia 2018 r., w godz.  10.00-15.00, w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, odbędzie         się szkolenie dla fotografów i operatorów sprzętu audiowizualnego. 

Zgłoszenia przyjmowane są w recepcji (furta WSD), w dniu rozpoczęcia zajęć. Zgłoszeniem jest pismo, podpisane przez własnego księdza proboszcza (zamieszczone poniżej), które każdy kandydat winien przywieźć ze sobą. Słuchaczami mogą być jedynie osoby aktywnie uczestniczące w życiu Kościoła i parafii, szanujące świętość miejsca i czynności liturgicznych. 

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, identyfikator potwierdzający jednocześnie uczestnictwo w szkoleniu, posiłek, serwis kawowy. Każdy uczestnik szkolenia składa ofiarę w wysokości 250 zł. 

Księża proboszczowie proszeni są o poinformowanie chętnych do wzięcia udziału  w szkoleniu i wypełnienie załączonego zgłoszenia.

 

  

 

 

(pieczęć parafii)

 

SZKOLENIE DLA FOTOGRAFÓW I OPERATORÓW 
SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO W DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

Pelplin, 14 kwietnia 2018.

 

Zgłoszenie  uczestnictwa

 

 

Zaświadczam, że .............................................................................................................. 

                                           (imię i nazwisko)

zostaje skierowany/a na Szkolenie dla Fotografów i Operatorów Sprzętu Audiowizualnego w Diecezji Pelplińskiej. 

 

 

 

...................................................................                             .......................................................

 

(miejscowość, data)                                                                              (podpis ks. proboszcza)

Zapraszamy na dzień otwarty Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie Collegium Marianum w najbliższą sobotę 17 marca i w sobotę 21 kwietnia.

Niebawem każda polska gmina znajdzie się w zasięgu Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

"Wśród kleryków mogłem poczuć się jak jeden z nich", powiedział jeden z uczestników spotkania w pelplińskim seminarium duchownym.

IV Kazanie pasyjne z bazyliki katedralnej

Konkurs „Zdrowy Samorząd” zorganizowany został przez PortalSamorzadowy.pl oraz portal i magazyn Rynek Zdrowia.

Starogardzcy szachiści walczyli o Grand Prix.