91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Czwartek, 12.12.2019 r.
Imieniny: Joanna, Aleksandra, Dagmara

Do końca marca 2020 roku powinien powstać projekt wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ul. Gdańskiej w Kartuzach. Szkopuł w tym, że szacowana na 30 mln zł budowa - ma obecnie kosztować ponad 70 mln zł. Kolejnym problemem jest protest mieszkańców. Niedawno pojawił się pomysł wybudowania w tym miejscu tunelu. Żadne z tych rozwiązań nie jest idealne - ma swoich zwolenników i przeciwników. Stąd poniedziałkowe spotkanie komisji gospodarczej Rady Miejskiej w Kartuzach, poszerzone o grono mieszkańców, przedsiębiorców i zarządców okolicznej infrastruktury.

O wiadukcie nad przejazdami kolejowymi w Kartuzach:

3 listopada 1940 roku w pobliżu dworku szlacheckiego w Bralewnicy, w gminie Kęsowo hitlerowcy rozstrzelali przypadkowo złapanych Polaków w odwecie za rzekome śmiertelne pobicie ustanowionego przez okupanta sołtysa Wielkiego Mędromierza - Niemca Franza Bredy. W miejscu tym parafianie Wielkiego Mędromierza pod przewodnictwem swego księdza proboszcza modlą się za pomordowanych i o pokój na świecie.

Podczas listopadowej wizyty delegacji Kartuz na pożegnaniu burmistrza Duderstadt - Wolfganga Nolte -  burmistrz Mieczysław Gołuński wraz z przedstawicielami samorządu i urzędu wziął udział w uroczystym rozświetleniu miasta. Trzech burmistrzów - ustępujący Wolfgang Nolte, obejmujący urząd -  Thorsten Feike oraz kartuski burmistrz Mieczysław Gołuński wspólnie włączyli adwentowe oświetlenie. Wzięli też udział w festynie charytatywnym

Rozpoczął się "mały adwent" w Niemczech:

Kartuski burmistrz pożegnał niemieckiego burmistrza odchodzącego na emeryturę

W trzecim tygodniu grudnia zapowiadany jest Kartuski Jarmark Świąteczny. Chętni wystawcy do 29 listopada mogą zgłosić chęć wzięcia w nim udziału. A 21 grudnia odbędzie się kolejna Wigilia dla mieszkańców.

Jarmark świąteczny w Kartuzach zgłoszenia do 29.11:

W Parafialnym Domu Kultury w Przysiersku w okresie wrzesień-listopad 2019 był realizowany projekt "Wiejska Akademia Przyszłości". Owocem projektu jest krótki film, który pokazuje wartość działań we współpracy parafii z lokalną społecznością.

14 listopada uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych wraz z nauczycielami i katechetami odwiedzili Radio Głos.

Doświadczyć obecności Pana na drodze swojego życia...

W dniach 15-16 listopada już po raz trzeci w Szkole Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Potęgowie odbywały się Rekolekcje Kerygmatyczne dla kandydatów do
Sakramentu Bierzmowania, którzy w tym roku rozpoczęli swoją formację sakramentalną.
Wraz z grupą z parafii Skórowo, uczestniczyli też kandydaci z Parafii Główczyce oraz
Zagórzyca, łącznie około 100 osób.
Tegoroczne rekolekcje prowadził ks. Paweł Ostrowski wraz z dwu osobową grupą
animatorów. Pierwszego dnia miały miejsce zabawy integracyjne oraz opowiedzenie się za
Chrystusem w doświadczeniu Jego miłości. Drugi dzień zmagań rekolekcyjnych przepełniony
był świadectwami przyjęcia Jezusa Chrystusa za swojego Pana oraz modlitwą o obecność
Ducha Świętego w życiu młodych. Tego też dnia każdy z uczestników mógł skorzystać z
Sakramentu Pokuty i Pojednania, by żyć w wstanie łaski uświęcającej, a więc bliskości z
Panem Bogiem i móc przyjąć Jezusa Chrystusa w Eucharystii, która wieńczyła czas
rekolekcyjny w świątyni w Potęgowie.
Bardzo serdecznie dziękujemy Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Potęgowie, Panu
Leszkowi Domaszk za udostępnienie obiektu oraz sprzętu, a także pracownikom obsługi
szkoły za wielką życzliwość, dziękujemy także Państwu Dominice i Marcinowi Drużba za
przygotowanie posiłku oraz opiekunom z księdzem Dziekanem Waldemarem Pieleckim,
miejscowym Proboszczem, na czele, który jak zawsze zadbał o dobre przygotowanie i otoczył
troską młodzież.
Życzymy młodym, by tegoroczny czas rekolekcyjny przynosił owoce w ich życiu i by
z nową energią i zapałem stawali się każdego dnia świadkami Jezusa Chrystusa, czyniąc Go
swoim Panem i Przewodnikiem na drogach życia.

ks. Tadeusz Drobinski

Zapowiedź Prapremiery Missa Vox Pelplini.