91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Sobota, 23.03.2019 r.
Imieniny: Pelagia, Feliks, Zbysław

W dniu nominacji biskupiej, we wtorek, 12 lutego 2019 r., w studiu Radia Głos w Pelplinie, gościliśmy na rozmowie nowego biskupa pomocniczego diecezji pelplińskiej ks. prał. Arkadiusza Okroja. 


Słowo księdza biskupa diecezjalnego dra Ryszarda Kasyna po nominacji biskupa pomocniczego ks. prał. A. Okroja

Do mianowanego 12 lutego biskupa pomocniczego diecezji pelplińskiej Arkadiusza Okroja napływają liczne gratulacje, w tym od członków Konferencji Episkopatu Polski.

W rozmowie dla TVP Gdańsk biskup nominat Arkadiusz Okroj mówi między innymi o swojej wizji posługi biskupiej wynikającej z mandatu Kościoła i zawołania, które będzie jemu towarzyszyło: "Idźcie i nauczajcie". Podobnie jak pasterze biblijni chce iść na czele stada, a zwłaszcza pomagać "tym, którym życie rozsypało się w gruzy".

Święcenia biskupie ks. prał. dra Arkadiusza Okroja odbędą się w sobotę, 2 marca 2019 r. o godz. 11.00 w bazylice katedralnej w Pelplinie. 


Dnia 12 lutego br. Nuncjusz Apostolski w Polsce poinformował, że Ojciec Święty Franciszek mianował ks. prałata dr. Arkadiusza Okroja - proboszcza parafii pw. św. Michała Archanioła w Kiełpinie - biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Cufruta. 

Tego samego dnia o godz. 12.00, biskup pelpliński Ryszard Kasyna zgromadził w domu biskupim w Pelplinie  przedstawicieli duchowieństwa diecezji na modlitwie „Anioł Pański” i poinformował o decyzji papieża. Biskup diecezjalny złożył Biskupowi Nominatowi życzenia Bożego błogosławieństwa i opieki Najświętszej Maryi Panny w posłudze pasterskiej,  prosząc jednocześnie kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich o modlitwę w intencji biskupa Arkadiusza.  

Święcenia biskupie ks. prał. Arkadiusza Okroja odbędą się w sobotę, 2 marca 2019 r. o godz. 11.00 w bazylice katedralnej w Pelplinie.

 

„Idźcie i nauczajcie”, czyli promujcie duchowość, promujcie to, co jest w człowieku pozytywne. Chciałbym, żeby ten misyjny nakaz Chrystusa programował moje działanie – mówi w rozmowie z KAI ks. Arkadiusz Okroj, biskup nominat diecezji pelplińskiej. Urodzony na Kaszubach duchowny przytacza słynne kaszubskie zawołanie: „Më trzimómë z Bògã” - Trzymamy z Bogiem.
Dawid Gospodarek (KAI): Serdecznie gratuluję nominacji biskupiej. W jakich okolicznościach Księdza zastała ta wiadomość?

Ks. Arkadiusz Okroj: – W diecezji już bardzo długo czekaliśmy na nowego biskupa pomocniczego i były różne domysły. Ale ja czułem się raczej bezpiecznie i miałem spokojne serce – starałem się jako proboszcz zajmować się tym, co wiąże się z duszpasterstwem. Wiadomość o nominacji zaskoczyła mnie w dość ciekawych okolicznościach. W niedziele po wielu Mszach mamy spotkanie modlitewne z grupą kilkudziesięciu dorosłych osób. Po tym spotkaniu, tuż przed godziną 22, zadzwonił do mnie telefon z wiadomością, która, jak się okazuje, dość diametralnie zmieni moje życie.

KAI: Jak Ksiądz zareagował?

– Oczywiście dano mi czas do namysłu, który starałem się dobrze wykorzystać i przemodlić decyzję. W takim momencie uderza z dużą siłą poczucie ogromnej odpowiedzialności i jednocześnie pojawia się z całą wyrazistością świadomość własnych ograniczeń. Ale w końcu czytamy Pismo Święte i widzimy, że Pan Bóg – może to nazwiemy Jego poczuciem humoru – lubi posługiwać się tym, co słabe, aby swoje plany realizować, bo przecież to On, nie nasze ludzkie możliwości, są motorem przemiany świata..

KAI: I uzdalnia do współpracy z Jego łaską. Czy w tym momencie jest Ksiądz w stanie powiedzieć, jakich największych wyzwań w swojej nowej posłudze się spodziewa, może myślał już Ksiądz o swoim biskupim zawołaniu?

– Żyjemy w konkretnych realiach, które są bardzo dynamiczne. Zastanawiałem się, jak zaprogramować swoją działalność, i przychodzi mi do głowy takie ogólne, pojemne hasło: „Idźcie i nauczajcie”. To zawołanie będące wielkim nakazem, to ostatnie słowa Chrystusa skierowane do uczniów przed wniebowstąpieniem. Zrobiło na mnie wrażenie usłyszane kiedyś rozważanie, że ten nakaz Pana Jezusa można postawić obok przykazania miłości bliźniego.

Uczniowie Chrystusa są zobowiązani do tego, by nadawać dynamikę Kościołowi, byśmy byli wyraziści, żebyśmy umieli wchodzić w rzeczywistość, która jest często bardzo pogubiona. Ten nakaz realizujemy od początku chrześcijaństwa, ale myślę, że dziś ważne jest to, by skupić się na pozytywnym działaniu. „Idźcie i nauczajcie”, czyli promujcie duchowość, promujcie to, co jest w człowieku pozytywne. Chciałbym, żeby ten misyjny nakaz Chrystusa programował moje działanie. Oczywiście będzie się to zderzało z konkretnymi realiami, ale chcę taki program w diecezji realizować.

KAI: A czy może ma Ksiądz jakiegoś patrona, który Księdza inspiruje?

– Tak, bardzo ważna i bliska jest dla mnie postać bł. Stefana Frelichowskiego. On już w swoich czasach mówił, że kapłani powinni się ruszyć, wyjść ze swoich plebanii, że mają szukać dusz i je pociągać, a potem wychowywać. Wychowywać, czyli wydobywać to, co jest w człowieku najpiękniejsze. To jest bardzo ważne wyzwanie i chyba konieczność w czasach, kiedy różne siły starają się zepchnąć Kościół do jakiejś defensywy.

KAI: Jest Ksiądz Kaszubem...

– Urodziłem się w Kartuzach a całe życie przed seminarium mieszkałem w Chmielnie, więc to środowisko kulturowe jest dla mnie naturalne. Bardzo charakterystyczny jest oczywiście język kaszubski, który sam ma tyle różnych odcieni i pewnie ciężko go opanować, jeśli nie został wyniesiony z domu rodzinnego. Niewątpliwie odzwierciedla mentalności ludzi, którzy mieszkają na tej ziemi. Postrzega się ich jako raczej zamkniętych. To się zmienia. Z pewnością jednak Kaszubi są mocno przywiązani do tradycji i do wiary. Są świadomi swoich różnych słabości, a Kościół jest dla nich przestrzenią, w której starają się otworzyć na to, co umacnia, uzdalnia do przyzwoitego życia.

Można przywołać różne charakterystyczne zawołania, np. „Më trzimómë z Bògã” - Trzymamy z Bogiem. Na szczęście żyjemy w czasach, kiedy dużo dobrego robi się dla promowania kaszubszczyzny w przestrzeni kulturowej.

Dawid Gospodarek / Warszawa

Ks. Arkadiusz Okroj, 51-letni proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Kiełpinie, został mianowany przez papieża Franciszka biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej.
Publikujemy komunikat nuncjatury apostolskiej: