91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Piątek, 14.08.2020 r.
Imieniny: Alfred, Maksymilian, Euzebiusz

W związku z epidemią wiele parafii odwołało zorganizowane pielgrzymki do sianowskiego sanktuarium. W niedzielę spodziewany jest wzmożony ruch pieszych na drogach prowadzących do sianowskiego sanktuarium Matki Bożej Królowej Kaszub. Policja apeluje o ostrożność na drogach i przypomina o konieczności noszenia maseczek.

Do końca wakacji można podziwiać wystawę archeologiczną opowiadającą o początkach grodu w Chmielnie i związkach Chmielonka z bursztynem bałtyckim. Wypożyczone z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku eksponaty tworzą wystawę w Centrum Informacji Turystycznej.

Przed  Muzeum Ziemi Kościerskiej przy ul. Rynek 9 w każdą sobotę lipca i sierpnia na gości letnich spacerów oczekuje przewodnik PTTK Beata Jankowska. To czwarty sezon Letnich spacerów z przewodnikiem po Kościerzynie. Spotkanie chętnych o godzinie 10.

Kaszubski Park Miniatur w Stryszej Budzie, 15 km od Kartuz, przygotował weekendową niespodziankę - pokazy ptaków drapieżnych. Na tle doliny Łeby będzie można podziwiać pokazy sokolnika.

W dniach 1 września - 30 listopada br. odbędzie się obowiązkowy Powszechny Spis Rolny. Celem  spisów statystycznych, m.in. spisów rolnych jest umożliwienie statystyce publicznej informowania o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Z informacji tych korzystają wszyscy - zarówno społeczeństwo  jak i organy państwa i administracji publicznej oraz podmioty gospodarki narodowej.

Wg GUS,  podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego 2020 to przede wszystkim:

 • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi,
 • analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010‒2020,
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne) oraz
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych, a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych).

Spis dostarczy danych o jednostkach funkcjonujących w rolnictwie i ich wyposażeniu, o prowadzonej produkcji rolnej i działalności innej niż rolnicza oraz ponoszonych na nie nakładach pracy, a także produkcji ekologicznej i wpływie rolnictwa na środowisko. Aby móc dokładnie  scharakteryzować i opisać polskie rolnictwo niezbędne są wyniki spisu rolnego.

W spisie zbierane będą dane dotyczące: użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, nawożenia, środków ochrony roślin, pogłowia zwierząt gospodarskich, budynków gospodarskich, maszyn i urządzeń rolniczych, działalności gospodarczej oraz aktywności ekonomicznej.

O co rolnicy będą pytani?

W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.:

 • osoby kierującej gospodarstwem rolnym,
 • położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych,
 • osobowości prawnej,
 • typu własności użytków rolnych,
 • produkcji ekologicznej,
 • rodzaju użytkowanych gruntów,
 • powierzchni zasiewów według upraw,
 • powierzchni nawadnianej,
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych,
 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych,
 • rodzaju budynków gospodarskich,
 • wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

Wierni słuchacze z ciekawością i niecierpliwością wypatrywali wieści o XVIII Międzynarodowym Festiwalu Akordeonowym w Sulęczynie. Organizatorzy zdecydowali się na dwa muzyczne wieczory - 23 i 24 lipca - w wersji online.

Kartuskie Zeszyty Muzealne to kontynuacja Kaszubskich Zeszytów Muzealnych, które ukazywały się w latach 1993 - 2010. Wznowiono je w 2016 roku już pod nazwą Kartuskie Zeszyty Muzealne.

W dniach 16-19 lipca odbywa się Święto Kościerzyny.