91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Środa, 08.04.2020 r.
Imieniny: Julia, Dionizy, January

Sytuacja w sprawie budowy farmy wiatrowej w Wyczechowie, w gminie Somonino, jest napięta. Losy mieszkańców gminy Somonino, ale i sąsiedniej gminy Kartuzy zależą od różnych decyzji – od prac w Sejmie nad nowelizacją przepisów, od decyzji Starostwa Powiatowego w Kartuzach w sprawie wygaśnięcia pozwolenia na budowę farmy wiatrowej, od sprawnego uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego, które dają szansę na budowanie domów w okresie tzw. „przejściowym”. 


Po spotkaniu w Kiełpinie (10.02.2020 r.), które znalazło się w strefie oddziaływania 12 planowanych wiatraków w Wyczechowie – głos zabrał wójt Somonina, Marian Kowalewski. Ale spotkał się tylko z dziennikarzami, opowiadając o podjętych działaniach. Wyjaśniał, że próbuje doprowadzić do spotkania mieszkańców Wyczechowa, Borcza, Hopowa i Somonina z przedstawicielami inwestora, czyli Net Newconnect Energy Consulting sp. z o.o. oraz Fundacji Polskiej Farmy Ekologicznej „ECOFARM”, na której terenie ma stanąć 8 wiatraków. (Cztery pozostałe mają lokalizację na gruntach prywatnych.) Wójt czeka na odpowiedzi na pisma w sprawie spotkań.

Historia budowy farmy wiatrowej

Wójt Marian Kowalewski przypomniał historię budowy 12 siłowni wiatrowych od pierwszych pism kierowanych do gminy Somonino w końcu 2008 roku – do pozwolenia na budowę wydanego przez starostę kartuskiego w 2013 roku. W kwietniu 2016 r. na wniosek inwestora starosta kartuski wydał decyzję zmienną – zmieniając zakres turbin na niższe, o mniejszej mocy. Jednakże we wrześniu 2016 r., na wniosek inwestora decyzja ta – w zakresie wysokości i mocy turbin - zostaje umorzona. Znów przedmiotem budowy jest 12 turbin o mocy 3 MW i wysokości 140 m.
Kolejne ożywienie w sprawie wiatraków w Wyczechowie nastąpiło w końcu 2019 roku. Mieszkańcy Kiełpina od połowy roku, kiedy to weszły w życie przepisy ustawy energetycznej, nie mogą uzyskać decyzji o zabudowie dla swoich nieruchomości położonych w strefie oddziaływania wiatraków, o ile nie ma obowiązujących dla tych terenów planów zagospodarowania przestrzennego. Nowe przepisy zwiększyły obszar strefy do dziesięciokrotności wysokości turbin. W zasięgu tym znalazła się większa część Kiełpina, wsi sąsiedzkiej, należącej do gminy Kartuzy. 

Na spotkaniu mieszkańców Kiełpina w sprawie farmy wiatrowej w Wyczechowie
6 grudnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Kartuzach postanowiono wznowić postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę wiatraków. 20 stycznia 2020 r. kolejną decyzją starosty kartuskiego jest wszczęcie postępowania w sprawie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę. Wójt Somonina i Rada Gminy Somonino piszą do starosty o uwzględnienie interesu mieszkańców gminy Somonino w trakcie weryfikacji decyzji.

Przystępują do opracowania planów
Gmina Somonino przystępuje do opracowania nowych planów, zmian w istniejących. Po spotkaniu w Hopowie wielu mieszkańców zgłasza wnioski do istniejącego planu, w którym znajduje się elektrownia wiatrowa w Wyczechowie. 

Mówią: Aleksandra Plichta,  insp. ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w Somoninie i wójt Marian Kowalewski:

Gmina Somonino oczekuje na rozwoj sytuacji:

Oczekiwanie na zmianę prawa
Ze spotkania w Kiełpinie wiadomo, że sprawa zaktualizowanych w lipcu przepisów jest dyskutowana na szczeblu Sejmu i Senatu. Może jest szansa na zmianę przepisów. Te pozwalają na realizację budownictwa mieszkaniowego w strefach oddziaływania farmy wiatrowej pod warunkiem powstania planów zagospodarowania przestrzennego do lipca 2022 roku.

Mówi Andrzej Sołtysek, przewodniczący Rady Gminy w Somoninie

Deklaracja przewodniczącego Rady Gminy w Somoninie:

Inwestor nie czeka
Nie próżnuje inwestor – 11 lutego 2020 r. przekazuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego całą dokumentację, odnosząc się do postanowienia wyjaśniającego wójta gminy Somonina w sprawie wysokości wiatraków i bilansu mas ziemnych.