91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Poniedziałek, 26.10.2020 r.
Imieniny: Lucyny, Lucjana, Łucjana

16 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie odbył się wieczór słowa i muzyki "Zostań z nami - wspominamy św. Jana Pawła II" – w 100. rocznicę urodzin i 42. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową.

Galeria zdjęć

Zostań z nami.
Koncert pamięci św. Jana Pawła II
 

 

Mi­łość mi wszyst­ko wy­ja­śni­ła,
Mi­łość wszyst­ko roz­wią­za­ła –
dla­te­go uwiel­biam tę Mi­łość,
gdzie­kol­wiek by prze­by­wa­ła.

Tymi słowami wyjętymi z „Tryptyku Rzymskiego” rozpoczął się koncert poezji i muzyki poświęcony pamięci św. Jana Pawła II w 42 rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. 16 października 2020 r. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury – z zastosowaniem wszystkich obowiązujących rygorów sanitarnych – grupa ok. 40 osób wysłuchała programu zatytułowanego „Zostań z nami”.

Dobrze znana pelplińskiej publiczności długoletnia aktorka teatru Wybrzeże Elżbieta Goetel czytała teksty wierszy i homilii Karola Wojtyły/Jana Pawła II. Część pierwsza dotyczyła potęgi miłości, która wszystko może wyjaśnić i rozwiązać. Druga część dotyczyła rodziny – tej wartości, która jest tak mocno zagrożona w współczesnym świecie. „Rodzina według zamysłu Bożego jest miejscem świętym i uświęcającym. Na straży tej świętości Kościół stał zawsze i wszędzie, ale w szczególny sposób pragnie być blisko rodziny, gdy ta wspólnota życia i miłości i arka Przymierza z Bogiem, jest zagrożona czy to od wewnątrz, czy też — jak to dziś niestety często bywa — od zewnątrz” – te słowa można było usłyszeć w piątkowy październikowy wieczór w pelplińskim /domu Kultury. W części trzeciej dotyczącej ojczyzny Elżbieta Goetel przypomniała mocne słowa homilii Papieża Polaka wypowiedziane w 1991 r. w Kielcach: .To jest moja matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry! I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć! Was też powinny boleć!”. Jakże aktualnie zabrzmiały te słowa! Przedostania część programu dotyczyła Kościoła.

 

     Pragnę opisać Kościół –

mój Kościół, który rodzi się wraz ze mną,

lecz ze mną nie umiera - ja też nie umieram z nim,

(...).

Pragnę opisać Kościół – mój Kościół, który związał się z moją ziemią (...). Ziemia leży w dorzeczu Wisły

 

A w ostatniej części Elżbieta Goetel modliła się słowami:

 

Pro­szę, wyjdź, Pa­nie, ode mnie
i my­śli mo­jej omyl­nej
nie na­ra­żaj na taką nie­moc,
nie na­ra­żaj na taką bez­sil­ność.

–bo nie ma ta­kiej wdzięcz­no­ści,
aby ob­ję­ła nie­skoń­czo­ność,
żeby ser­ce ob­ję­ło Cie­bie
sło­necz­ną smu­gą czer­wo­ną

Obok znakomitej gdańskiej aktorki wystąpiło troje młodych, ale równie profesjonalnych i utalentowanych artystów. Monika Janeczek-Toporowska i Agata Glejt śpiewały teksty Karola Wojtyły do muzyki Sławomira Hodunia i Marcina Stycznia. Pojawiła się także piosenka do słów Agnieszki Osieckiej z muzyką Zygmunta Koniecznego. Akompaniował wokalistkom Jacek Hoduń. Na zakończenie wykonano pieśń „Tłumy serc” z muzyką Sławomira Hodunia, której prapremiera miała miejsc 6 czerwca 1999 r. w czasie pielgrzymki Jana Pawła II do Pelplina. 

Ostatnim akordem tego koncertu były podziękowania dla artystów za ich zaangażowanie w promocję twórczości Karola Wojtyły i myśl Jana Pawła II. Inicjatorem tego uhonorowania artystów był Stefan Kukowski – Wielki Kanclerz Orderu Św. Stanisława B.M. Reprezentował on także kapitułę Medalu Roku Jana Pawła II. Tym wyróżnieniem został uhonorowany – za kultywowanie pamięci o autorze "Tryptyku Rzymskiego" – Miejski Ośrodek Kultury oraz autor scenariusza i prowadzący koncert Bogdan Wiśniewski ("za wieloletnie krzewienie sztuki chrześcijańskiej").

Warto podkreślić obecność burmistrza Mirosława Chyły, który był jednym z patronów tego kulturalnego i duchowego wydarzenia. Honorowymi patronami byli także biskup pelpliński Ryszard Kasyna i wspomniany wielki kanclerz Stefan Kukowski. Koncert zorganizował – dzięki dotacji Gminy Pelplin – Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wespół z Miejskim Ośrodkiem Kultury we współpracy z Pomorskim Przeoratem Orderu Św. Stanisława B.M. Patronat medialny sprawowali: Radio Głos, TV Pelplin, „Pielgrzym” oraz „Informator Pelpliński”.

 

BW