91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Wtorek, 14.07.2020 r.
Imieniny: Stella, Bonawentura, Marcelin

15 kwietnia Kuria Diecezjalna Pelplińska opublikowała wskazania dla duszpasterzy dotyczące terminów sakramentu bierzmowania oraz przyjęcia dzieci do I Komunii św.  w czasie epidemii.

Dokument na wstępie przypomina, że „ustalając datę bierzmowania oraz przyjęcia dzieci do I Komunii świętej należy wziąć pod uwagę dobro duchowe, ale również ochronę zdrowia dzieci i ich rodzin. W tym względzie należy przestrzegać zarówno prawa kościelnego jak i państwowego”.

Następnie przypomina się, że w okresie, gdy zamknięte są szkoły „odwołane są wszelkie spotkania duszpasterskie oraz organizacyjne z dziećmi komunijnymi, kandydatami do bierzmowania i ich rodzicami” a formację parafialną należy prowadzić za pośrednictwem Internetu. Do wskazań ponownie dołączono wykaz źródeł zawierających pomoce katechetyczne i duszpasterskie w tym zakresie.

Rozporządzenie podaje, że „po decyzji władz państwowych o rozpoczęciu zajęć w szkołach, należy przewidzieć okres co najmniej 10-dniowego bezpośredniego przygotowania dzieci do spowiedzi świętej oraz I Komunii świętej”.

W dokumencie zezwala się proboszczom, aby już podjęli ewentualną decyzję o przeniesieniu uroczystości I Komunii świętej na jesień.

Pismo zapowiada również podanie zaktualizowanego kalendarza księży biskupów odnośnie terminów bierzmowań „kiedy władze państwowe odwołają lub rozluźnią obecne zakazy dotyczące zgromadzeń i liczby uczestników liturgii”.