91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Środa, 08.04.2020 r.
Imieniny: Julia, Dionizy, January

ks. Zbigniew Gełdon - rzecznikiem prasowym #EDK


Ks. Zbigniew Gełdon, wicedyrektor Radia Głos, został rzecznikiem prasowym #EDK - Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. 

 

Ks. Zbigniew Gełdon jest kapłanem diecezji pelplińskiej. Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie ukończył w 2009 r.  W latach 2009 - 2010 pracował jako wikariusz w parafii WNMP w Koronowie. 

W 2010 r. biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga mianował go redaktorem Katolickiej Rozgłośni Diecezji Pelplińskiej „Radia Głos”. Ks. Gełdon, w latach 2010 - 2012 studiował Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną o specjalności Reklama i Public Relations na Uniwersytecie Gdańskim, które ukończył  drugim magisterium w 2012 r. 

W 2015 r. biskup pelpliński Ryszard Kasyna mianował ks. Gełdona wicedyrektorem Radia Głos. 

W 2018 r. ks. Zbigniew Gełdon ukończył Podyplomowe Studia Chórmistrzostwa i Emisji Głosu na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy  w zakresie dyrygentury chóralnej. 

Od 2018 r. ks. Gełdon, jest prezesem zarządu Fundacji „Na Cały Głos”, która wspiera działania Radia Głos, Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej i zespołu muzycznego „Na cały Głos”, działającego przy Radiu Głos w Pelplinie, którego jest założycielem. 

Z inicjatywy siostry prowincjalnej Mirony Turzyńskiej, ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej w Orliku i decyzji biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny, ks. Jacek Stryczek - założyciel Ekstremalnej Drogi Krzyżowej powierzył od lutego 2020 r. ks. Z. Gełdonowi funkcję rzecznika prasowego #EDK.