91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Wtorek, 19.01.2021 r.
Imieniny: Marta, Henryk, Mariusz

Doświadczyć obecności Pana na drodze swojego życia...

W dniach 15-16 listopada już po raz trzeci w Szkole Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Potęgowie odbywały się Rekolekcje Kerygmatyczne dla kandydatów do
Sakramentu Bierzmowania, którzy w tym roku rozpoczęli swoją formację sakramentalną.
Wraz z grupą z parafii Skórowo, uczestniczyli też kandydaci z Parafii Główczyce oraz
Zagórzyca, łącznie około 100 osób.
Tegoroczne rekolekcje prowadził ks. Paweł Ostrowski wraz z dwu osobową grupą
animatorów. Pierwszego dnia miały miejsce zabawy integracyjne oraz opowiedzenie się za
Chrystusem w doświadczeniu Jego miłości. Drugi dzień zmagań rekolekcyjnych przepełniony
był świadectwami przyjęcia Jezusa Chrystusa za swojego Pana oraz modlitwą o obecność
Ducha Świętego w życiu młodych. Tego też dnia każdy z uczestników mógł skorzystać z
Sakramentu Pokuty i Pojednania, by żyć w wstanie łaski uświęcającej, a więc bliskości z
Panem Bogiem i móc przyjąć Jezusa Chrystusa w Eucharystii, która wieńczyła czas
rekolekcyjny w świątyni w Potęgowie.
Bardzo serdecznie dziękujemy Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Potęgowie, Panu
Leszkowi Domaszk za udostępnienie obiektu oraz sprzętu, a także pracownikom obsługi
szkoły za wielką życzliwość, dziękujemy także Państwu Dominice i Marcinowi Drużba za
przygotowanie posiłku oraz opiekunom z księdzem Dziekanem Waldemarem Pieleckim,
miejscowym Proboszczem, na czele, który jak zawsze zadbał o dobre przygotowanie i otoczył
troską młodzież.
Życzymy młodym, by tegoroczny czas rekolekcyjny przynosił owoce w ich życiu i by
z nową energią i zapałem stawali się każdego dnia świadkami Jezusa Chrystusa, czyniąc Go
swoim Panem i Przewodnikiem na drogach życia.

ks. Tadeusz Drobinski

Galeria zdjęć