91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Poniedziałek, 06.07.2020 r.
Imieniny: Łucja, Dominika, Teresa

W czwartek, 8 grudnia 2016 roku świętowano drugą rocznicę powstania Katolickiego  Stowarzyszenia bł. s. Marty Wieckiej.

Świętowanie rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana w kościele parafialnym w Szczodrowie, gdzie Marta Wiecka otrzymała sakrament chrztu świętego. Kazanie okolicznościowe wygłosił ks. Zbigniew Gełdon - wicedyrektor Radia Głos.  Kolejna odsłona spotkania miała miejsce w świetlicy wiejskiej w Nowym Wiecu. Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia przedstawił Karol Szczepiński, prezes stowarzyszenia. Zostały rozdane pamiątkowe dyplomy oraz statuetki dla osób i instytucji wspierających działalność stowarzyszenia. Ks. Kamil Sobiech, asystent stowarzyszenia wskazał na potrzebę stałej formacji członków stowarzyszenia. 

Karol Szczepiński - sprawozdanie z działalności:

Mirosława Mὃller - wiceprzewodnicząca stowarzyszenia::

ks. Kamil Sobiech - asystent stowarzyszenia:

Galeria zdjęć »


W Nowym Wiecu koło Skarszew od 2009 r.  promocją i kultem bł. Marty Wieckiej, która urodziła się w tej miejscowości 12 stycznia 1874 r.  zajęły się panie zrzeszone w Kole Gospodyń Wiejskich.

Z biegiem lat organizacja ta stała się za mała, aby skupiać wszystkich czcicieli s. Marty ze Zgromadzenia Sióstr św. Wincentego a Paulo beatyfikowanej w 2008 r. we Lwowie . Zrodził się więc pomysł założenia Katolickiego Stowarzyszenia Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej, który został sformalizowany podczas spotkania założycielskiego 19 maja 2014 r.

Stowarzyszenie, po przygotowaniu stosownych dokumentów, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, wystąpiło do Biskupa Pelplińskiego o zatwierdzenie Statutu, nadanie kościelnej osobowości prawnej oraz wyrażenie zgody na używanie nazwy „katolickie”. Biskup Pelpliński dr Ryszard Kasyna dekretem z dnia 8 grudnia 2014 r. przychylił się do wszystkich próśb Stowarzyszenia. Asystentem kościelnym nowo powołanego Katolickiego Stowarzyszenia został ks. Kamil Sobiech, wikariusz parafii pw. Św. Marcina w Starej Kiszewie, który w latach 2009-2013 był wikariuszem parafii Św. Michała Archanioła w Skarszewach i bardzo zaangażował się w kult bł. Marty.

Katolickie Stowarzyszenie bł. s. Marty Wieckiej za swój główny cel postawiło sobie  jednoczenie ludzi w duchu moralności chrześcijańskiej oraz wartości, jakimi kierowała się ona w swoim ofiarnym życiu zakonnym. Statut określa również cele szczegółowe takie jak: szerzenie kultu i pogłębianie wiedzy na temat cnót i wartości, jakie przestrzegała na co dzień błogosławiona siostra Marta Wiecka. Pragnie dbać o pogłębianie znajomości katolickich zasad wychowania i katolickiej nauki społecznej, pogłębianie polskich tradycji patriotycznych i polskiego dziedzictwa kulturowego, upowszechnianie idei rodziny opartej na zasadach katolickich a także prowadzenie działalności edukacyjnej, społecznej i zawodowej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych.

W związku z tym Stowarzyszenie podjęło się organizacji imprez zapoczątkowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich takich jak styczniowe obchody rocznicy chrztu św. s. Marty oraz główne obchody, które rokrocznie organizowane są w Nowym Wiecu, w rocznicę jej wyniesienia na ołtarze. Ponadto w swoich planach organizacja ma również przeprowadzanie prelekcji, warsztatów konkursów promujących patronkę Stowarzyszenia, przyjmowanie pielgrzymek oraz gości, prowadzenie strony internetowej na której będą opisane wszystkie inicjatywy związane z bł. s. Martą oraz udział we wszystkich innych inicjatywach związanych z bł. s. Martą Wiecką.