91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Piątek, 27.11.2020 r.
Imieniny: Ksenia, Walerian, Franciszek

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie otrzymał dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Pelplinie w ramach projektu pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła zawarła umowę z Towarzystwem Amicus z Białegostoku, organizacją z wieloletnim doświadczeniem w branży szkoleniowej i edukacyjnej, które realizuje projekt Nr POWR.02.14.00-00-1001/19. Wysokość grantu na LOWE w Pelplinie wynosi 175 tys. zł. Pomysłodawcą projektu dla Pelplina jest dyrektor Szkoły Rafał Deska, który też przygotował wniosek o dofinansowanie.

Projekt realizowany będzie w szerokim partnerstwie, w tym z Powiatem Tczewskim, organem prowadzący Szkołę, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pelplinie, lokalnymi instytucjami i organizacjami społecznymi.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest edukacja i aktywizacja osób dorosłych z miasta i gminy Pelplin oraz powiatu tczewskiego. Główne cele LOWE Pelplin:

•       zwiększenie udziału dorosłych w kształceniu ustawicznym przez całe życie,

•       kształcenie i wzmacnianie kompetencji kluczowych oraz umiejętności społecznych osób dorosłych, które można wykorzystać na rynku pracy, w życiu osobistym, w rodzinie, w środowisku, w aktywnym uczestnictwie w realizacji inicjatyw społecznych.

Cele będą realizowane poprzez budowanie i rozwój współpracy i partnerstwa LOWE z otoczeniem społecznym i gospodarczym, w tym np. z pracodawcami, rodzicami, szkołami, z sołectwami, z instytucjami rynku pracy, kultury, wsparcia rodziny, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, sportu.

W ramach działań projektu przeprowadzone zostaną darmowe szkolenia, warsztaty, wydarzenia społeczno-kulturalne, wyjazdy zorganizowane, inne aktywności dla osób dorosłych, w tym rodziców lub opiekunów dzieci realizujących obowiązek szkolny. Będą to m.in. zajęcia językowe, kursy informatyczne z zakresu obsługi komputerów, smartfonów i korzystania z Internetu, kursy dot. zarządzania finansami osobistymi, kursy z zakresu edukacji prozdrowotnej, poruszania się na rynku pracy, rękodzieła, kulinarne, rozwijające zdolności artystyczne, spotkania dla matek z dziećmi i wiele innych. Aktywności prowadzone będą w Szkole przy ul. Sambora w Pelplinie oraz w innych miejscach w gminie Pelplinie, w tym w Ośrodku Kultury, Bibliotece Miejskiej, świetlicach wiejskich oraz w plenerze.

LOWE to ogromna szansa dla wszystkich osób dorosłych z naszej gminy na skorzystanie z darmowej oferty w celu kształcenia i wzmacniania tzw. kompetencji kluczowych oraz umiejętności społecznych.

Jednym z pierwszych działań LOWE Pelplin jest opracowanie diagnozy, zbadania potrzeb lokalnej społeczności, która pozwoli na bardziej szczegółowe określenie kierunku działania LOWE. Prace nad diagnozą już się rozpoczęły. Wkrótce udostępniona zostanie ankieta, do której wypełnienia będziemy zachęcali naszych mieszkańców.

Można zgłaszać swoje sugestie, propozycje, co do oferty ośrodka LOWE Pelplin, kierować zapytania oraz zgłaszać swoją chęć udziału w szkoleniach, przedsięwzięciach czy innych formach aktywności.

Zapraszamy do polubienia fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/lowe.pelplin

Wkrótce powstanie też internetowa strona LOWE Pelplin.

Kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.