91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Niedziela, 09.08.2020 r.
Imieniny: Klara, Roman, Romuald

Lokaty bankowe to popularny i bezpieczny sposób na pomnażanie pieniędzy. Przy obecnych niskich stopach procentowych NBP nie gwarantują dużych zysków, ale zarobek ten jest pewny, a posiadacz lokaty zna jego wysokość już na etapie deponowania środków. Sprawdź, ile możesz zyskać, zakładając lokatę bankową.

Czym jest lokata bankowa?

Lokata bankowa to usługa finansowa świadczona klientom przez instytucje bankowe. Osoba zakładająca lokatę zobowiązuje się zdeponować określoną sumę pieniędzy na z góry ustalony czas w zamian za zysk z odsetek. Bank zwraca środki powiększone o zarobek po upłynięciu terminu zapadalności, czyli w dniu końca świadczenia usługi.

Pomnażanie pieniędzy na lokacie jest łatwe i przejrzyste, ale trwa długo. Zadowalający zysk można osiągnąć zamrażając środki na co najmniej rok, a najlepiej na kilka lat. Klienci szukający szybkiego źródła dodatkowej gotówki powinni raczej sięgnąć po kredyt lub pożyczkę, na przykład po chwilówkę, o której więcej można przeczytać na: https://www.netcredit.pl/. Lokata bankowa to dobry produkt dla tych, którzy chcą przynajmniej częściowo uchronić swoje oszczędności przed inflacją i utratą siły nabywczej. Przy obecnym poziomie stóp procentowych NBP nie jest to skuteczny sposób na pomnażanie pieniędzy z myślą o bieżących inwestycjach.

Warto wspomnieć, że każda lokata bankowa chroniona jest przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Gdyby doszło do bankructwa banku w czasie jej trwania, klient może liczyć na rekompensatę ze strony BFG do równowartości 100 tys. euro.

Ile można zarobić na lokacie bankowej?

Zysk z lokaty bankowej jest gwarantowany i łatwy do policzenia, ale nie jest on niestety duży. Oprocentowanie waha się od 1,5 do 4% w skali roku. Jego wysokość zależy w głównej mierze od dwóch czynników. Są to:

czas trwania lokaty – najwięcej można zarobić na lokatach 3-miesięcznych oraz długoterminowych (dłuższych niż rok);
status klienta – banki starają się przyciągnąć nowych klientów, oferując im lokaty o wyższym oprocentowaniu. Często, aby zdeponować środki, trzeba dodatkowo założyć konto osobiste. Osoby, które chcą uzyskać większy zysk, a jednocześnie nie są skore do zamrażania pieniędzy na kilka lat, powinny lokować środki w różnych bankach.
Odsetki z lokat bankowych podlegają opodatkowaniu z tytułu podatku od zysków kapitałowych, który jest automatycznie potrącany przy wypłacie środków. W związku z tym, obliczając realny zarobek, trzeba pomniejszyć sumę odsetek o 19%.


Artykuł partnera