91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Środa, 23.09.2020 r.
Imieniny: Tekla, Bogusław

10 stycznia 2019 roku wskutek prowadzonych prac ziemnych – zawaliła się droga lokalna w Rutkach, w gminie Żukowo, nieopodal nasypu kolejowego oraz elektrowni wodnej. Stało się to podczas wykonywania odwiertu pod przewód elektryczny. W styczniu 2020 r. przystąpiono do prac budowlanych. Po wykonaniu sieci drenaży, w kwietniu drogowcy powinni przystąpić do odbudowy skarpy i drogi. Planowany termin zakończenia inwestycji to 20 maja 2020 r., ale obecna sytuacja związana z zagrożeniem epidemicznym może mieć wpływ na końcowy termin realizacji.

Zsuwająca się ziemia zakłóciła przepływ Raduni, zagrażając podtopieniem wsi. W pierwszej kolejności udrożniono koryto rzeki, zamknięto lokalną drogę. Długo trwało ustalenie, w czyim jest ona zarządzie. Ostatecznie powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Kartuzach nakazał Enerdze Operator doprowadzenie drogi do stanu sprzed katastrofy budowlanej.

Jak informuje Katarzyna Dziadul z Biura Prasowego Grupy Energa, w grudniu 2019 roku wyłoniony został wykonawca robót budowlanych. Przejęcie placu budowy odbyło się zgodnie z umową – 15 stycznia 2020 roku. Prace rozpoczęto w terminie.
 
8 stycznia, jeszcze przed przekazaniem wykonawcy terenu budowy, w oddziale Państwowego Instytutu Geologicznego w Gdańsku, odbyło się spotkanie z udziałem naukowców, ekspertów oraz przedstawicieli podmiotów będących właścicielami nieruchomości na wskazanym terenie. Podczas spotkania omówiono zjawiska ogólne osuwisk oraz rozwiązania zastosowane w przypadku osuwiska w Rutkach, a także kwestie zabezpieczenia innych obszarów w okolicy. Eksperci podkreślili wówczas, że ważne jest uporządkowanie stosunków wodnych przez odpowiedni drenaż. Teren, w którym prowadzone są działania, jest trudny geologicznie ze względu na ryzyko występowania osuwisk.
 
Prace postępują jednak zgodnie z założeniami. Teren został uporządkowany z drzew i zakrzaczeń, dokonano również wstępnego odwodnienia terenu. Podczas wykonywania prac za pomocą specjalistycznych urządzeń, prowadzony jest monitoring powierzchniowy i hydrologiczny nasypu PKP, nasypu drogi w bezpośrednim sąsiedztwie osuwiska, w celu obserwacji stateczności stoków i możliwych ruchów mas ziemnych. Nadzór ten trwa na bieżąco. Obecnie realizowane są działania związane m.in. z wykonaniem kolektorów odwadniających z drenażem bocznym.   
 
Zgodnie z harmonogramem, w kwietniu br.  planowane  jest wykonanie drenów wierconych i powinna rozpocząć się odbudowa skarpy a następnie samej drogi. Planowo, o ile nie wystąpią niekorzystne warunki pogodowe lub inne czynniki zewnętrzne, niezależne od wykonawcy, odbudowa drogi powinna zakończyć się do 20 maja 2020 roku. 
 
Ponadto, obecna sytuacja związana z zagrożeniem epidemicznym również może mieć wpływ na końcowe terminy realizacji.