91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Czwartek, 28.01.2021 r.
Imieniny: Walery, Radomir, Karol

Rozpoczęły się wspólne przygotowania nauczycieli - katechetów dekanatu 1 Malbork - przy wsparciu Zarządu Powiatu Malborskiego,  do setnej  rocznicy urodzin Papieża Polaka świętego Jana Pawła II.

Uczniowie szkół średnich na lekcjach  Malborka przygotują swoje projekty i prezentacje na Konferencję "Nie lękajcie się - otwórzcie drzwi Chrystusowi". Każda z pięciu szkół będzie analizować dzieła i nauczanie społeczne Jana Pawła II między innymi wokół wartości służby, solidarności, miłości, Ojczyzny. Dla najmłodszych przygotowano propozycje zdobywania "Papieskich sprawności" - Pilota Jana Pawła II, Klucznika Watykanu, Heraldyka Jana Pawła II czy Pielgrzyma Jana Pawła II.  Przy współpracy z Powiatowym Ogniskiem Plastycznym przygotowywany jest konkurs plastyczny dla uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych powiatu malborskiego - Podróże jana Pawła II. W zamyśle organizatorów szczególnych obchodów jest także otwarty konkurs poetycki dla dzieci i młodzieży. Zostaną one opublikowane w specjalnym wydaniu tomiku "Dla Jana Pawła II - nauczyciela Miłości". Konferencja jest planowana na dzień 22 maja 202o roku w Zespole Szkół Katolickich im.św, Jana Pawła II w Malborku. 

 Galeria zdjęć

Drodzy Uczniowie, Rodzice

i Szanowni Nauczyciele, wychowawcy

 

18 maja 2020 roku będziemy obchodzić Setną Rocznicę urodzin Wielkiego Polaka Karola Wojtyły – świętego Papieża Jana Pawła II. Pragniemy przy tej okazji przypomnieć nie tylko postać Papieża, ale przypomnieć Jego nauczanie, umiłowanie Boga i drugiego Człowieka. Pozostawił na Ziemi niezatarty ślad dobroci wykuwając swoją świętość w drodze ku Prawdzie i Życiu otwierając nasze serca w zawołaniu „Nie lękajcie się – otwórzcie drzwi Chrystusowi”.

Jego bezgraniczna wiara, Jego szczególne umiłowanie Maryi - Matki Chrystusa stały się wzorem i ideą dla Kościoła Powszechnego i szkołą wartości uniwersalnych dla każdego człowieka - bez względu na kolor skóry, kulturę i wyznanie. To Jego miłość sprawiła, że stał się autorytetem moralnym dla społeczności ludzkiej.  Dał się poznać jako Pielgrzym i nauczyciel miłości. Pragniemy przywołać tę miłość zaglądając do serca naszego Wielkiego Polaka poprzez jego dzieła i nauczanie.

Spotkanie z nauką świętego Jana Pawła II to niezwykła przygoda intelektualna, która pozwala poznawać świat i człowieka poprzez pryzmat Ewangelii, przez życie, śmierć, i zmartwychwstanie Chrystusa. Papież, idąc niestrudzenie Jego śladem, pozostawił nam kierunkowskazy: jak podążać za głosem Boga, gdzie Go szukać i jak Mu służyć poprzez czyny dla drugich.

Zapraszamy do wspólnej refleksji, do odszukania w encyklikach i pismach Jana Pawła II wskazówek dla naszego życia, lepszego poznania Jego samego, Jego sposobu przeżywania miłości, wiary, służby i pojmowania Ojczyzny jako Matki.

Mamy nadzieję, że wspólna intelektualna wędrówka rzeczywiście pozwoli bliżej poznać naszego Rodaka jako Człowieka Wiary i Pokoju Te wartości niósł w swoim sercu
od Wadowic po krańce naszej Ziemi - na pielgrzymim szlaku, pozostawiając wszędzie ślady Boga i miłości.

Ks. Arkadiusz Śnigier – dziekan Dekanatu Malbork I

Piotr Szwedowski – Członek Zarządu Powiatu Malborskiego